Original Articles

Die invloed van snoei tydens antese op koolsuurgasabsorpsie en koolhidraatinhoud van ehrharta calycina en osteospermum sinuatum 1

DOI: 10.1080/00725560.1983.9648994
Author(s): F.G.J. van der Westhuizen,, J.G.V. JoubertDepartement Akkerbou en Weiding,

Abstract

Verwydering van onderskeidelik 40% en 80% van die bogrondse varsmassa van Ehrharta calycina (gras) en Osteospermum sinuatum (Karoobossie) tydens antese het ‘n afname in die totale netto CO2‐absorpsie, suikerkonsentrasie, styselkonsentrasie en totale beskikbare koolhidraatinhoud van die plante tot gevolg gehad, met die skerpste daling by die 80% gesnoeide plante van beide spesies. Alhoewel die gesnoeide plante, as gevolg van doeltreffender CO2‐absorpsie as die kontrole plante, tot ‘n groot mate herstel het, het ongunstige klimaatstoestande wat die groeiperiode beperk het, tot gevolg gehad dat die 80% gesnoeide gras‐ en bossieplante teen die einde van die proefperiode onderskeidelik slegs oor 46% en 54% van die totale beskikbare koolhidraatinhoud van die kontrolebehandeling beskik het.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa