South African Journal of Linguistics

ISSN: 1011-8063 (Print)

Latest Issue

Volume 18, Issue sup39, 2000

Original Articles

MEDISYNEBILJETTE AS INSTRUKTIEWE TEKSTE: RIGLYNE VIR 'N KWALITEITSONDERSOEK
Author(s): Amanda LourensSAGUS, Dept. Afrikaans en Nederlands, Suid-Afrika
Pages: 55–74
KWANTITATIEF EN/OF KWALITATIEF: DIE BEGRONDING VAN TAALADVIES?
Author(s): Wanda MüllerSAGUS, Dept. Afrikaans en Nederlands, Suid-Afrika
Pages: 75–85
LEES DIE TEKENS: LEESTEKENS
Author(s): Ria SmutsDept. Didaktiek (afdeling Afrikaans), Suid-Afrika
Pages: 103–119
DIE ROL VAN DIE RESENSENT IN DIE KOMMUNIKASIEPROSES TUSSEN SKRYWER EN LESER
Author(s): JP SmutsDepartement Afrikaans en Nederlands, Suid-Afrika
Pages: 120–132
DIE KOMMUNIKATIEWE VAARDIGHEDE VAN AFRIKAANS TWEEDETAALONDERWYSERS
Author(s): Elda van der MerweDepartement Afrikaans, Suid-Afrika
Pages: 133–158
TAALGEBRUIKSKUNDE: 'N KREATIEWE UITDAGING
Author(s): Angelique van NiekerkDept. Afrikaans & Nederlands en Moderne Europese Tale, Suid-Afrika, Alf JenkinsonDept. Afrikaans & Nederlands en Moderne Europese Tale, Suid-Afrika
Pages: 159–175

Contents

Enquire

Have a question about South African Journal of Linguistics? Call us on +27(0)46 622 9698 or submit an enquiry using the form.
Enquire

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics