Articles by Keyword: Alfalfa

Search results for Alfalfa

We found 3 results for you
 1. Some factors effecting the dry matter production of lucerne cultivars

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Dry matter yields of lucerne cultivars were affected by different factors. A simple equation is given for predicting total dry matter yield of irrigated lucerne based on mean maximum temperatures in January.
 2. Die swawelstatus van besproeiingsgronde onder veranderende bemestingspraktyke

  Die swawelstatus van besproeiingsgronde onder veranderende bemestingspraktyke

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die effek van die gebruik van swawelvrye teenoor swawelbevattende bemestingstowwe op die swawelstatus van 'n Mangano-grond van Vaalharts, is met behulp van 'n potproef ondersoek. Waar swawelvrye bemestingstowwe gebruik is was gebreksimptome na die derde snysel reeds duidelik sigbaar by...
 3. Productivity evaluation of <em>Medicago sativa</em> cultivars under irrigation in a semi-arid climate

  Productivity evaluation of <em>Medicago sativa</em> cultivars under irrigation in a semi-arid climate

  Item type: Journal Article • Journal: African Journal of Range & Forage Science
  Many Medicago sativa cultivars are available in South Africa, each with unique characteristics. This study evaluated 26 cultivars under irrigation on two ecotopes in terms of number of cuttings, dry matter (DM) production, seasonal DM production curve, DM production curve...