Short Communications/Kort Mededelings

Die swawelstatus van besproeiingsgronde onder veranderende bemestingspraktyke

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 4, issue 1, 1987 , pages: 49–50
DOI: 10.1080/02571862.1987.10634236
Author(s): A. van SchalkwykDepartement van Landbou en Watèrvoorsiening, Republiek van Suid-Afrika, R., du T. Burger, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die effek van die gebruik van swawelvrye teenoor swawelbevattende bemestingstowwe op die swawelstatus van 'n Mangano-grond van Vaalharts, is met behulp van 'n potproef ondersoek. Waar swawelvrye bemestingstowwe gebruik is was gebreksimptome na die derde snysel reeds duidelik sigbaar by lusern. Daarbenewens het die gebruik van swawelbevattende bemestingstowwe 'n betekenisvolle vermeerdering in die oesmassa sowel as in die swawelkonsentrasie veroorsaak.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil