Original Articles

Fosfor in geselekteerde onversteurde en bewerkte Suid-Afrikaanse gronde 2. Anorganiese en organiese fosforfraksies

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 14, issue 1, 1997 , pages: 18–26
DOI: 10.1080/02571862.1997.10635075
Author(s): A.J. van ZylDepartement Grondkunde, Republiek van Suid-Afrika, C.C. du PreeDepartement Grondkunde, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Daar is voorheen vasgestel dat gewasverbouing die anorganiese (Pa) en organiese (Po) fosforinhoud van gronde vanaf die somerreënvalgebied (25°-30° S; 24°-30° O) in Suid-Afrika beïnvloed het. Dus kan die Pa- en Po-fraksies, wat in planttoeganklikheid varieer, ook moontlik beïnvloed word. Die gevolg hiervan is dat die potensiaal van 'n grond om P te voorsien ook kan verander. Die doel met hierdie Studie was dus om die effek van gewasverbouing op die Pa- en Po-fraksies, wat in planttoeganklikheid verskil, te kwantifiseer. Bewerkte en nabygeleë onversteurde bogronde (0–200 mm) is by 50 lokaliteite, wat verspreid in die ondersoekgebied voorkom, ver-samel. 'n Opeenvolgende ekstraheringsprosedure is gebruik om die Pa (NaHCO3-Pa, NaOH-Pa, HCI-Pa en residuele-Pa) en Po (NaHCO3-Po, NaOH-Po en residuele-Po) in die monsters te fraksioneer vir kolorimetriese bepaling. Die bydrae van die Pa-fraksies tot Pa het in die onversteurde gronde soos volg toegeneem: NaHCO3- Pa < HCI-Pa < NaOH-Pa < residuele-Pa. Toegediende P, wat nie deur die gewasse gebruik is nie, het in dieselfde volgorde in die Pa-fraksies geakkumuleer as wat die planttoeganklikheid daarvan afneem: NaHCO3-Pa > NaOH- Pa > HCI-Pa > residuele-Pa. In die onversteurde gronde neem die bydrae van die Po-fraksies tot Po soos volg af: NaOH-Po > residuele-Po > NaHCO3-Po. Die maklik mineraliseerbare NaHCO3-Po het in 62% van die gevalle weens gewasverbouing gedaal. Gewasverbouing het in 36% gevalle 'n afname en in 34% gevalle 'n toename van NaOH-Po tot gevolg gehad. Residuele-Po, wat gewoonlik die meeste weerstand teen mineralisasie bied, het in 54% van gevalle as gevolg van gewasverbouing gedaal. Dit wil voorkom asof die toediening van P die mineralisasie van NaOH-Po tot 'n mate teengewerk het. Die onderlinge korrelasies tussen die Pa-fraksies en ook tussen die Po-fraksies is van 'n relatief lae orde. Klimaatsparameters en grondeienskappe verklaar min van die variasie in beide die Pa- en Po-fraksies.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil