Original Articles

Die invloed van plantpopulasie op opbrengs en kwaliteit van katoen (Gossypium hirsutum L.) in die Vaalharts- en Sandvetbesproeiingsgebiede

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 6, issue 3, 1989 , pages: 154–160
DOI: 10.1080/02571862.1989.10634502
Author(s): L.P. de BruynLandboufakulteit, Republiek van Suid-Afrika, J. de KockDepartement Landbou en Watervoorsiening, Kleingraansentrum, Republiek van Suid-Afrika, J.J. HumanLandboufakulteit, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die invloed van plantdigtheid op die opbrengs en kwaliteit van katoen is vir die Vaalharts- en Sandvetbesproeiingsgebiede ondersoek. Aangesien hoër plantpopulasies hoër eise aan water- en stikstofvoorsiening stel, is hierdie effek by verskillende peile van besproeiing en stikstofbemesting uitgetoets. Individuele plante in yler stande het meer bolle geproduseer en in seisoene waarin laer opbrengste verkry is, het dit gekompenseer vir die kleiner aantal plante per hektaar. Gedurende seisoene waarin hoër opbrengste verkry is, het opbrengste met 'n matige verhoging in plantpopulasies toegeneem, ten spyte van 'n afname in aantal bolle per plant. Die aantal bolle per plant, sowel as saadkatoenopbrengste per hektaar is deur stikstoftoediening vermeerder. In seisoene met swak opbrengste het 50 000 plante met ten minste 80 kg N ha−1 en in seisoene met hoër opbrengste het 350 000 plante met 160 kg N ha−1 die hoogste opbrengste gelewer. Tydens seisoene met swak opbrengste is veselkwaliteit beduidend deur laer populasies bevoordeel maar tydens seisoene met hoë opbrengste, is dit deur hoër populasies bevoordeel.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil