Original Articles

Die effek van plantpopulasie op die saadopbrengs van sonneblomkultivars


Abstract

'n Aantal sonneblombasters is vergelyk by drie plantpopulasies oor twee seisoene te Ermelo, Sandvet en Warmbad. Die doel was om die kompensasievermoë van kultivars te bepaal vir 'n swak stand. Onder laepotensiaal-toestande was die kultivar X plantpopulasie-interaksie nie beduidend nie, wat aantoon dat kultivars soortgelyk op plantpopulasie reageer het. Onder mediumpotensiaal- toestande het die vinnige kultivars hoër populasies benodig om 'n hoë opbrengs te gee en onder hoëpotensiaal- toestande is plantpopulasie 'n belangrike faktor wat die prestasie van kultivars beïnvloed. Die kultivars AS 504, SNK 25 en SO 323 het relatief goed presteer oor al drie populasies en onder hoë- sowel as laepotensiaal-toestande, wat aantoon dat hierdie kultivars geskik is vir gevalle waar Standprobleme met sonneblom kan voorkom.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil