Original Articles

Die invloed van kultivar, stikstofbemesting en tophoogte op die kwaliteit van oonddroogtabak I. Fisiese kwaliteit en opbrengs

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 15, issue 1, 1998 , pages: 22–27
DOI: 10.1080/02571862.1998.10635110
Author(s): G.J. MalanDepartement Plantproduksie en Grondkunde, Republiek van Suid Afrika, P.S. HammesDepartement Plantproduksie en Grondkunde, Republiek van Suid Afrika, M.C. DippenaarNavorsingsinstituut vir Tabak en Katoen, Republiek van Suid Afrika

Abstract

Die toenemende vraag na goeie kwaliteit oonddroogtabak het aanleiding gegee tot navorsing om te bepaal watter rol stikstofbemesting, tophoogte en kultivars speel. Vyf oonddroogtabakkultivars (TL 33, OD86, A4, OD224 en OD212) is in 'n veldproef onderwerp aan drie stikstofbemestingspeile (70, 100 en 130 kg N ha−1) en twee tophoogtes (14 en 18 blare). Hoër stikstofbemesting en laer top het bladkwaliteit ietwat verbeter, maar 'n toe- name in onbemarkbare blare veroorsaak, wet gelei het tot laer bemerkbare opbrengs en inkomste. Klein verskille in opbrengs en kwaliteit het tussen cultivars voorgekom, terwyl aanduidings ook gevind is dat kultivars verskil in hul reaksie op stikstofbemesting.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil