Original Articles

Die invloed van kultivar, stikstofbemesting en tophoogte op die kwaliteit van oonddroogtabak II. Chemiese kwaliteit

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 15, issue 1, 1998 , pages: 28–33
DOI: 10.1080/02571862.1998.10635111
Author(s): G.J. MalanDepartement Plantproduksie en Grondkunde, Republiek van Suid Afrika, P.S. HammesDepartement Plantproduksie en Grondkunde, Republiek van Suid Afrika, M.C. Dippenaar, Republiek van Suid Afrika

Abstract

Die toenemende vraag na beter kwaliteit oonddroogtabak, het aanleiding gegee tot navorsing om te bepaal watter rol stikstofbemesting, tophoogte en kultivar speel. Vyf oonddroogtabakkultivars (TL33, OD86, A4, OD224 en OD212) is in 'n veldproef onderwerp aan drie stikstofbemestingspeile (70, 100 en 130 kg N ha−1) en twee tophoogtes (14 en 18 blare). Hoér stikstofbemesting en laer top het die konsentrasies van N, K, Cl en nikotien in die blad verhoog, terwyl die suikerinhoud terselfdertyd afgeneem het. Die K-inhoud het verminder van die onderste na die boonste blare, terwyl die CI- en nikotien-konsentrasies toegeneem het. Meer van die gesogte donker tabak is geproduseer waar die blad 'n hoér nikotien met gepaardgaande laer suikerinhoud gelewer het. 'n Swak verwantskap tussen fisiese en chemiese eienskappe het voorgekom.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil