Original Articles

Verwantskap tussen organiese materiaalinhoud van sekere onversteurde bogronde, grondeienskappe en klimaatsdata in Suid-Afrika

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 10, issue 4, 1993 , pages: 168–173
DOI: 10.1080/02571862.1993.10634665
Author(s): M.E. du Toit, Republiek van Suid-Afrika, C.C. du PreezDepartement van Grondkunde, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die doel met die ondersoek was om vas te stel of die organiese materiaalinhoud van onversteurde ortiese A-horisonte, wat deur rooi apedale, geelbruin apedale en sagte plintiese B-horisonte onderlê word, vanaf beskikbare of maklik meetbare grondeienskappe en klimaatsdata bereken kan word. Onversteurde ortiese bogronde (0–200 mm) is by 41 lokaliteite, wat verspreid in die somerreënvalgebied voorkom (25°—30°S en 24°—30E), gemonster. Die gronde se organiese koolstof- en totale stikstofinhoude, wat tiperende parameters van organiese materiaal is, is met grondeienskappe soos pH, katioonuitruilkapasiteit en deeltjiegrootte- verspreiding asook met klimaatsdata soos gemiddelde jaarlikse reenval, temperatuur en ariditeitsindeks gekorreleer. Statisties betekenisvolle verwantskappe tussen die organiese materiaalinhoud van die gronde en die fynslik-plus-klei-inhoud daarvan (organiese C: r= 0.91 en totale N: r= 0.91), die ariditeitsindeks van die lokaliteite (organiese C: r= 0.90 en totale N: r= 0.89) en die produkte van die ariditeitsindeks van die lokaliteite en die fynslik-plus-klei-inhoude van die gronde (organiese C: r = 0.94 en totale N: r= 0.95) is verkry. Uit die verwantskappe kan afgelei word dat die organiese materiaalinhoud laer is in warm, droër gebiede as in koeler, natter gebiede. In 'n gebied met dieselfde ariditeitsindeks, was die organiese materiaalinhoud direk eweredig aan die fynslik-plus-klei-inhoud. Die regréssievergelykings wat daargestel is, kan gebruik word om die organiese materiaalinhoud van sekere onversteurde ortiese bogronde in die ondersoekgebiedte raam.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil