Original Articles

Die invloed van straling op die groei van mielies (Zea mays L.)

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 9, issue 4, 1992 , pages: 163–167
DOI: 10.1080/02571862.1992.10634622
Author(s): P.M. HurnDepartement Plantproduksie, Republiekvan Suid-Afrika, P.S. HammesDepartement Plantproduksie, Republiekvan Suid-Afrika

Abstract

Aangesien stralingsintensiteit met plek en tyd varieer, is die invloed daarvan op groei en ontwikkeling van mielies in 'n veldproef ondersoek. Drie stralingsintensiteite (100%, 75% en 42% van voile sonlig) en drie plantpopulasies (1.2, 2.7 en 5.5 plante m−2) is gebruik. 'n Stralingsintensiteit van 75% sonlig het dieselfde graanopbrengs as voile sonlig gelewer. By die 42% behandeling het graanopbrengsdrasties verlaag. Oesin- deks is nie deur die verskillende behandelings bei'nvloed nie. By lae stralingsintensiteite en hoë plantpopulasies het groter blaaroppervlakte verhoudings en BOI-waardes voorgekom wat waarskynlik tot die groter fotosintetiese doeltreffendheid bygedra het.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil