Short Communications/Kort Mededelings

'n Vergelyking van verskillende metodes vir die ekstraksie en bepaling van aluminium in grond

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 6, issue 2, 1989 , pages: 137–141
DOI: 10.1080/02571862.1989.10634498
Author(s): Mardel PretoriusHoëveldstreek, Departement van Landbou en Watervoorsiening, Republiek van Suid-Afrika, D.J. BeukesHoëveldstreek, Departement van Landbou en Watervoorsiening, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Vier metodes vir die ekstrahering en bepaling van Al in suur gronde is vergelyk vir grondmonsters vanaf 'n verskeidenheid van bronne en met pH (KCl) waardes tussen 3,3 en 4,4. Die oogmerk was om 'n vinnige, eenvoudige, maar steeds betroubare metode vir die bepaling van Al op 'n roetine basis te selekteer. Ekstraheerbare Al is eerstens bepaal na 'n reeks van 22 agtereenvolgende ekstraksies met 0,2M NH4CI (22- ekstraksiemetode). Alhoewel teoreties suiwer, is hierdie metode te omslagtig vir roetine gebruik. Met die tweede metode is Al geëkstraheer met 1M KCl en spektrofotometries bepaal na verkleuring met chroom azurol S (CAS-metode). Baie laer Al-waardes is hierdeur verkry as met die 22- ekstraksiemetode. Die derde metode het bestaan uit 'n 1M KCl ekstraksie van Al gevolg deur 'n finale titrasie met 0.025M HCl nadat Al gekomplekseer is met KF. Aluminium-waardes soortgelyk aan die van die 22-ektraksiemetode is verkry en herhaalbaarheid was veel beter as in die geval van die CAS-metode. Die Vierde metode, wat op 'n enkele ekstraksie van Al met 0,2M NH4CI gebaseer is, het die laagste Al-waardes van alle metodes opgelewer. Die titrasiemetode blyk dus, as gevolg van eenvoudigheid, goeie herhaalbaarheid en die vermoë om addisionele inligting oor grondsuurheid te verskaf, die geskikste metode te wees vir die roetine bepaling van Al in grand.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil