Short Communications/Kort Mededelings

Die invloed van bemestingplasing op wortelontwikkeling van mielies

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 6, issue 2, 1989 , pages: 142–143
DOI: 10.1080/02571862.1989.10634499
Author(s): W. du Toit, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Vier behandelings waar bemesting op verskillende dieptes geplaas is, asook 'n geen-bemestingspeil as kontrole, is onder 'n stoppelbewerkingstelsel geëvalueer. Wortelontwikkeling is op drie stadiums gedurende die groeiseisoene ondersoek. Diep plasing van bemesting stimuleer afwaartse wortelontwikkeling, veral gedurende die vroeë vegetatiewe groeistadium. Die laagste totale wortellengtes is by die geen- bemestingspeil en breedwerpige toedieningsmetode waargeneem.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil