Original Articles

Die invloed van planttyd en plantdigtheid op die duurte en tempo van graanvul van mielies (Zea mays L.)

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 4, issue 2, 1987 , pages: 61–64
DOI: 10.1080/02571862.1987.10634941
Author(s): J.P. Pretorius, Republiek van Suid-Afrika, J.J. HumanDepartement Agronomie, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die invloed van planttyd en plantdigtheid op die lengte van die graanvulperiode en die graanvultempo van mielies is in veldproewe ondersoek. Plantdigtheid het die periode en tempo van graanvul nie betekenisvol beïnvloed nie. Die graanvulperiode het betekenisvol toegeneem terwyl die graanvultempo betekenisvol afgeneem het by die laat planting. Die toename in duurte van die graanvulperiode was egter nie in staat om te kompenseer vir die afname in graanvultempo nie. Dit verklaar onder andere die verskynsel van 'n afname in graanopbrengs wat met laat planting waargeneem word.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil