Articles by Keyword: Spawning Period

Search results for Spawning Period

We found 69 results for you
 1. Effects of marine reserves on the reproductive biology and recruitment rates of commonly and rarely exploited limpets

  Effects of marine reserves on the reproductive biology and recruitment rates of commonly and rarely exploited limpets

  Item type: Journal Article • Journal: African Journal of Marine Science
  We tested the effects of marine reserve status on the reproductive biology and recruitment rates of two commonly exploited (Helcion concolor, Scutellastra longicosta) and two rarely exploited (Cellana capensis, Scutellastra granularis) limpet species using two reserve and two non-reserve sites...
 2. Life-history traits of seabream <em>Boops boops</em> (Linnaeus, 1758) in the central eastern Atlantic Ocean (Canary Islands)

  Life-history traits of seabream <em>Boops boops</em> (Linnaeus, 1758) in the central eastern Atlantic Ocean (Canary Islands)

  Item type: Journal Article • Journal: African Journal of Marine Science
  Life-history traits of the sparid Boops boops are studied for the first time in an isolated Atlantic population. Boops boops is a hermaphrodite species characterised by late gonochorism or non-functional hermaphroditism. The 1:0.852 ratio of females to males was significantly...
 3. The rate of leaf emergence and decay as criteria for optimising the grazing rotation in semi‐arid grassveld

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The dymasnics of leaf emergence, longevity and abscission were investigated in two key grasses, Themeda triandra and Sporobolus fimbriatus in semi‐arid grassveld in the Eastern Cape. Where there was no moisture stress, new leaves emerged on filters‐every two to three...
 4. Recent trends in grazing management philosophy in South Africa

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Reasoned argument by researchers in veld management in South Africa and elsewhere has not generally supported a number of contentious recommendations made in recent years in the popular and semi‐popular press. The only major changes to general management thinking has...
 5. Evaluering van braakstelsels vir droëlandkoringverbouing in die Oranje-Vrystaat

  Evaluering van braakstelsels vir droëlandkoringverbouing in die Oranje-Vrystaat

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Drie produksiestelsels vir droëlandkoring is te Glen en Bethlehem geëvalueer. Die kortbraak was vyf tot ses maande, intermediêre-braak was 12 tot 13 maande en langbraak was 17 maande. Glen verteenwoordig 'n semi-ariede somerreëngebied waar die proefgrond 'n plantbeskikbare-waterstoorkapasiteit van 148...
 6. Voorspelling van nitraatbeweging in 'n fynsandleemgrond gedurende die braakperiode met die Burnsmodel

  Voorspelling van nitraatbeweging in 'n fynsandleemgrond gedurende die braakperiode met die Burnsmodel

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  'n Eenvoudige model wat deur Burns (1974) ontwikkel is vir die voorspelling van nitraatbeweging in sandtot sandleemgronde is getoets. Verskillende nitraatverspreidingspatrone is in 'n fynsandleemgrond van 1,5-m diepte tot stand gebring waarna water met mikrobesproeiing toegedien is om nitraatbeweging te...
 7. Kinetika van nitrifikasie in gronde van die sentrale besproeiingsgebiede in Suid-Afrika

  Kinetika van nitrifikasie in gronde van die sentrale besproeiingsgebiede in Suid-Afrika

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die verloop van nitrifikasie is in agt gronde, afkomstig van die sentrale besproeiingsgebiede, gemonitor na toediening van (NH4)2SO4 teen die ekwivalent van 100 kg N ha−1 aan beide die bo- en ondergronde. Tydens inkubasie by 30°C is die NH4 +,...
 8. Effect of triadimefon on fruit set and seed development of ‘Starking Delicious’ apple

  Effect of triadimefon on fruit set and seed development of ‘Starking Delicious’ apple

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Spray applications of triadimefon (TDF) (1–4 chlorophenoxy 3,3 dimethyl 1–1-H-1,2,4 triazol 1-yl-2 butanone) (5% W.P.) at 100 mg dm−3 active ingredient at full bloom and pre- and/or post-full bloom on ‘Starking Delicious’ apple trees (Malus domestica Borkh.) increased fruit set...
 9. Effek van bewerking op die organiese materiaalinhoud van geselekteerde droëlandgronde in Suid-Afrika

  Effek van bewerking op die organiese materiaalinhoud van geselekteerde droëlandgronde in Suid-Afrika

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die doel van die ondersoek was om (1) die effek van bewerking op die organiese materiaalinhoud van gronde te kwantifiseer indien onversteurde gronde as verwysing dien; (2) die verband tussen bewerkingstyd en die afname in organiese materiaal te kry en...
 10. Effect of cultivation on the nitrogen fertility of selected dryland soils in South Africa

  Effect of cultivation on the nitrogen fertility of selected dryland soils in South Africa

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  This study is part of an investigation into the effect of cultivation on the organic matter content of topsoils (0 - 200 mm) from commercial farms practising dryland agriculture in the summer rainfall area of South Africa (24°-30°S; 24°-30°E). The...