Articles by Keyword: Sediment Conductivity

Search results for Sediment Conductivity

We found 54 results for you
 1. Population fluctuations of <em>Cerithidea decollata</em> (Gastropoda: Potamididae) in mangrove habitats of the St Lucia Estuary, South Africa

  Population fluctuations of <em>Cerithidea decollata</em> (Gastropoda: Potamididae) in mangrove habitats of the St Lucia Estuary, South Africa

  Item type: Journal Article • Journal: African Journal of Marine Science
  Mangrove macrobenthos species are used as ecological indicators as they are sensitive to changes in sediment properties. In this study, the population density of the common mangrove whelk Cerithidea decollata was assessed during different environmental conditions in the St Lucia...
 2. Invloed van sekere grondeienskappe op matrikspotensiaal by, en tydsverloop tot, veldkapasiteit

  Invloed van sekere grondeienskappe op matrikspotensiaal by, en tydsverloop tot, veldkapasiteit

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Veldkapasiteit (VK) is bepaal op 5x5 m-persele op verskeie gronde in Wes-Kaapland. Tekstureel het die gronde gewissel van growwe sand tot sandklei. Gronde van die Avalon-, Dundee-, Fernwood-, Hutton-, Oakleafen Westleighvorme is gebruik. Matrikspotensiaal (ψm) is gemonitor met kwiktensiometers, terwyl...
 3. Effect of exchangeable sodium and phosphogypsum on the hydraulic properties of several South African soils

  Effect of exchangeable sodium and phosphogypsum on the hydraulic properties of several South African soils

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  The susceptibility of soils to the deleterious effects of sodicity was assessed for samples which varied with respect to physical, mineralogical and other properties. For this purpose soil samples were collected from different locations in South Africa. The effect of...
 4. 'n Vergelyking tussen berekende en <em>in situ</em> onversadigde geleivermoë van 'n sand en 'n sandkleileem

  'n Vergelyking tussen berekende en <em>in situ</em> onversadigde geleivermoë van 'n sand en 'n sandkleileem

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Onversadigde geleivermoë, K(θ), is bereken vanaf verskeie vergelykings gebaseer op poriegrootteverspreiding en die grondwaterretensiekromme. Versadigde geleivermoë (Ks ) is as passingsfaktor gebruik en is verkry vanaf laboratorium-en veldbepalings. Berekende K(θ) is by verskillende porieklasse vergelyk met waardes vanaf in situ-...
 5. 'n Vergelyking tussen hidrouliese geleivermoë en vernante eienskappe van 'n fynsand en 'n fynsandkleileem tydens <em>in sity</em>-dreinering

  'n Vergelyking tussen hidrouliese geleivermoë en vernante eienskappe van 'n fynsand en 'n fynsandkleileem tydens <em>in sity</em>-dreinering

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  In situ-dreineringstudies is in triplikaat op elk van 'n fynsand (Shashaserie) en 'n fynsandkleileem (Msingaserie) uitgevoer. Die ondersoek het 340 uur geduur waartydens op vyf dieptes metings van volumetriese waterinhoud (θ) en matrikspotensiaal (ψm) gedoen is. Unieke verwantskappe tussen θ,...
 6. Die invloed van voedingsoplossingkonsentrasie op groei van growweskilsuurlemoen en Troyer citrange saailinge

  Die invloed van voedingsoplossingkonsentrasie op groei van growweskilsuurlemoen en Troyer citrange saailinge

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  In sitruskwekerye word vegetatiewe groei gestimuleer deur die konsentrasie van voedingstowwe in die groeimedium so hoog moontlik te handhaaf. Dit kan egter te hoë konsentrasie teweegbring. In die ondersoek is gevind dat growwe- skilsuurlemoensaailinge (GS) optimaal groei waar sproeibemes was...
 7. An evaluation of simplified field methods used for estimating soil hydraulic conductivity

  An evaluation of simplified field methods used for estimating soil hydraulic conductivity

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Hydraulic properties of three soils from the western Cape and two from the eastern Cape were studied. Water content (θ) data, obtained during drainage of field plots were used to estimate soil hydraulic conductivity [K(θ)] using five methods based on...
 8. Protein synthesis during osmotic stress in maize

  Protein synthesis during osmotic stress in maize

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  An experiment measuring cell membrane stability was conducted on different inbred lines of maize with known drought sensitivity or tolerance. SDS-polyacrylamide gel electrophoresis showed that a 29.5 kD polypeptide was newly synthesized in the drought sensitive inbred line F2834T in...
 9. The effect of hydroxide solutions on the structural stability and saturated hydraulic conductivity of four tropical soils

  The effect of hydroxide solutions on the structural stability and saturated hydraulic conductivity of four tropical soils

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Industrial and domestic effluents are widely applied to soil as a way of dumping, and/or source of nutrients and water for plant growth. The potential effects of sodium hydroxide (NaOH) and potassium hydroxide (KOH), which are common hydroxides found in...
 10. Wheat <em>(Triticum aestivum</em> L.) growth and yield response to saline irrigation water under controlled conditions

  Wheat <em>(Triticum aestivum</em> L.) growth and yield response to saline irrigation water under controlled conditions

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Serious agronomic problems occur where saline water is used for irrigation. The effect of irrigation water salinity on wheat was investigated using electrical conductivity (ECi, mS m−1) as a salinity indicator. A pot experiment was conducted at the University of...