Articles by Keyword: Beef Production

Search results for Beef Production

We found 162 results for you
 1. A comparison of highveld fodders and fodder flows for growing out long yearling steers

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  A fodder flow/animal experiment 40,8 ha in extent (7,5 ha irrigated), with 19 paddocks, was carried out over a two and a half year period.
 2. The production potential of an <em>acacia karroo</em> community utilized by cattle and goats

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  An investigation was undertaken to determine the relationship between bush density and animal production/ha as well as between bush density and profitability/ha. Boer goat farming was found to be more profitable in the short term than beef ranching. The best...
 3. Evaluation of the grazing potential of grass species in <em>Tarchonanthus</em> veld of the northern cape<sup>1</sup>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The grazing value of the seven most prominent grass species in Tarchonanthus‐limeveld was investigated from 1977 to 1981.
 4. Die ekonomiese implikasies van bosverdigting en bosbeheer soos van toepassing op ‘n speenkalfproduksiestelsel in die doringbosveld van die Molopo‐gebied

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Daar bestaan ‘n dringende behoefte aan ekonomies geregverdigde kostes wat as riglyne kan dien vir bosbeheer in die Molopo‐gebied. In hierdie referaat word so ‘n bedrag beraam.
 5. The response of <em>Acacia karroo</em> plants to defoliation by hand compared to defoliation by goats

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The leaf and shoot growth of Acacia karroo plants defoliated by goats was compared to that of plants in which leaf only or leaf plus shoot‐tips were removed by hand, to simulate goat browsing.
 6. Droë massaproduksie van vyf eenjarige <em>Medicago</em>‐genotipes in die sentrale oranje‐vrystaat, soos beinvloed deur planttyd

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Bogrondse droë massa‐opbrengste (DM) van Medicago truncatula, cvv. Cyprus en Jemalong, M. aculeata var. inermis, cv. SA 4438, M. orbicularis, cv. SA 2552 en M. rugosa, cv. Paragosa wat op ses verskillende datums gevestig is, is in ‘n veldproef onder...
 7. The effect of stocking rate and lick supplementation on the performance of lactating beef cows and its impact on Highland Sourveld

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The Highland Sourveld of Natal is an important beef producing area. Although it covers only 13% of the total area of the province, it supports 18% of the beef cattle population.
 8. Afloopstudies vanaf natuurlike veld in verskillende suksessiestadia van die sentrale oranje‐vrystaat

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Afloopbane met ‘n helling van 4,13% is gebruik om die afloopverliese, fitomassaproduksie en waterverbruiksdoel‐treffendheid (WVD: Bogrondse fitomassa geproduseer in verhouding tot die evapotranspirasieverliese), van natuurlike veld in verskillende suksessiestadia vir die periode Julie 1977 tot Junie 1983 te monitor.
 9. A model for predicting long term economic optimum stocking rates for beef cattle grazing dryland pastures

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Previous models relating profit to stocking rate have not taken into account annual variation in rainfall. A model is developed here to allow for this factor. The frequency distribution of annual rainfall is used to demonstrate how the stocking rate...
 10. Multi‐species wild herbivore systems vs. domestic single species systems: A comparison of net animal productivity

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Short and medium term net annual harvested animal production is compared for six areas situated in the semi‐arid bushveld of north eastern Natal. The landuse on these areas was conservation, commercial game ranching and commercial cattle ranching. The objectives of...