Articles by Author: Yvonne T Joubert

Search results for Yvonne T Joubert

We found 170 results for you
 1. Sports contribution to open communication in a workplace: a qualitative study

  Sports contribution to open communication in a workplace: a qualitative study

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  This study explored employees’ perceptions of the contribution that conversations about sport have on workplace social bonding. Participants were 63 sport participants from nine different financial organisations in the Gauteng region of South Africa (33% were female and 67% were...
 2. Workplace diversity in South Africa: Its qualities and management

  Workplace diversity in South Africa: Its qualities and management

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  This qualitative study explored diversity management strategies used by South African financial institutions. The sample included 72 employees (33.33% females; 39.08% Indigenous African language speakers). Of the participants, 44.45% were white, 28.57% were black, 22.22% were Indian, and 4.78% were...
 3. Commercial Forestry on Signal Hill and Lion's Head, Cape Town

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  The history of afforestation with alien tree species on Signal Hill and Lion's Head, which form part of the Table Mountain Nature Reserve, Cape Town, was reconstructed. The natural vegetation comprises mostly West Coast Renosterveld which is considered the most...
 4. Vestigingsmetodes vir <em>osteospermum sinuatum</em> in die veld van die Klein Karoo

  Vestigingsmetodes vir <em>osteospermum sinuatum</em> in die veld van die Klein Karoo

  Osteospermum sinuatum of bitou is ‘n smaaklike inheemse meerjarige karoobossie wat feitlik uitgeroei is, deur oorbeweiding in die veld, maar wat suksesvol hervestig kan word van saad. Die resultate van ‘n vestigingsproef op die Worcesterse Veldreservaat het getoon dat geen...
 5. Die invloed van verskillende veedigthede teen dieselfde veebeladings op die produksie van jong groeiende ossies op oshonagrasveld

  Die invloed van verskillende veedigthede teen dieselfde veebeladings op die produksie van jong groeiende ossies op oshonagrasveld

  ‘n Weidingsproef is uitgevoer in Oshonagrasveld in Ovambo om vas te stel wat die invloed van verskillende veedigt‐hede teen konstante veebeladings op die produksie van jong ossies is.
 6. Die invloed van snoei op koolsuurg asabsorpsie en koolhidraatinhoud van <em>ehrharta calysina</em> en <em>osteospermumsinuatum</em>

  Die invloed van snoei op koolsuurg asabsorpsie en koolhidraatinhoud van <em>ehrharta calysina</em> en <em>osteospermumsinuatum</em>

  Verwydering van 80% van die bogrondse massa (op ‘n varsmassa basis) van Ehrharta calycina (gras) en Osteospermum sinuatum (bossie) in onderskeidelik die vlagblaar en blomknopstadium het ‘n skerp daling in die totale netto CO2 absorpsie van die plante tot vegolg...
 7. Die invloed van snoei tydens antese op koolsuurgasabsorpsie en koolhidraatinhoud van <em>ehrharta calycina</em> en <em>osteospermum sinuatum</em>
        <sup>1</sup>

  Die invloed van snoei tydens antese op koolsuurgasabsorpsie en koolhidraatinhoud van <em>ehrharta calycina</em> en <em>osteospermum sinuatum</em> <sup>1</sup>

  Verwydering van onderskeidelik 40% en 80% van die bogrondse varsmassa van Ehrharta calycina (gras) en Osteospermum sinuatum (Karoobossie) tydens antese het ‘n afname in die totale netto CO2‐absorpsie, suikerkonsentrasie, styselkonsentrasie en totale beskikbare koolhidraatinhoud van die plante tot gevolg gehad,...