Articles by Author: V D Wassermann

Search results for V D Wassermann

We found 20 results for you
 1. A preliminary evaluation of rose clover (<em>trifolium hirtum</em> all.) and cupped clover (<em>trifolium cherleri</em> l.) as pasture legumes in the cereal areas of the winter rainfall region

  A preliminary evaluation of rose clover (<em>trifolium hirtum</em> all.) and cupped clover (<em>trifolium cherleri</em> l.) as pasture legumes in the cereal areas of the winter rainfall region

  The results of the first field trials with two relatively new pasture legumes, Trifolium hirtum and T. cherleri, introduced in 1966, arc presented. The main aspects dealt with are adaptability to dry conditions, response to mechanical defoliation and their nutritive...
 2. Die moontlikhede van eenjarige medicago‐spesies onder somerreenvaltoestande

  Die moontlikhede van eenjarige medicago‐spesies onder somerreenvaltoestande

  ‘n Ondersoek op Stellenbosch met die oog op die moontlike benutting van eeniarige Medicago‐spesies in die sommerreëngebied word gerapporteer. In ‘n proef onder gekontroleerde toestande het langdagtoestande blominisiasi vervroeg en opbrengs verhoog, maar nie tot dieselfde mate by alle spesies...
 3. Some views on the potential for legume‐based pastures in South Africa

  Some views on the potential for legume‐based pastures in South Africa

  The potential of South Africa for legume‐based pastures is discussed in the light of available information. It is concluded that the potential is considerable and that most of this potential can be exploited by legume species available at present. With...
 4. Belangrike ongewingsfaktore wat die natuurlike verspreiding van <em>schmidtia kalahariensis</em> stent en <em>enneapogon cenchroides</em> (licht) c. e. hubbard (e. <em>mollis</em> lehm) in Suidwes‐Afrika beïnvloed<sup>1</sup>

  Belangrike ongewingsfaktore wat die natuurlike verspreiding van <em>schmidtia kalahariensis</em> stent en <em>enneapogon cenchroides</em> (licht) c. e. hubbard (e. <em>mollis</em> lehm) in Suidwes‐Afrika beïnvloed<sup>1</sup>

  Die resultate van ‘n studie van die reaksie van twee belangrike eenjarige weidingsgrasse van Suidwes‐Afrika, Schmidtia kalahariensis en Enneapogon cenchroides, teenoor verskillende omgewingsfaktore word gerapporteer. Verskille tussen die twee spesies ten opsigte van ligenergievereistes, lengte van die lewensiklus, voedingsbehoeftes, smaaklikheid...
 5. Die invloed van plantdatum op die blomvorming en produksie van twaalf eenjarige mediterreense weidingspeulgewasse in ‘n mediterreense omgewing

  Die invloed van plantdatum op die blomvorming en produksie van twaalf eenjarige mediterreense weidingspeulgewasse in ‘n mediterreense omgewing

  ‘n Ondersoek is op Stellenbosch uitgevoer waarin die invloed van drie opeenvolgende plantdatums op die blomvorm‐ing en produksie van 12 eenjarige Mediterreense weidingspeulgewasse ondersoek is. Die periodes van opkoms tot blom en van opkoms tot rypwording het drasties afgeneem met...
 6. Effect of nitrogenous fertiliser on the yield of various annual fodder legumes nodulated by effective rhizobia

  Effect of nitrogenous fertiliser on the yield of various annual fodder legumes nodulated by effective rhizobia

  The practice of applying N fertiliser to legumes at seeding was critically studied in Lupinus angustifolius, L. albus, Ornithopus sativus, Pisum sativum arvense, Vicia dasycarpa and Vigna unguiculata in a series of field and pot trials. In addition, the theory...
 7. Droë massaproduksie van vyf eenjarige <em>Medicago</em>‐genotipes in die sentrale oranje‐vrystaat, soos beinvloed deur planttyd

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Bogrondse droë massa‐opbrengste (DM) van Medicago truncatula, cvv. Cyprus en Jemalong, M. aculeata var. inermis, cv. SA 4438, M. orbicularis, cv. SA 2552 en M. rugosa, cv. Paragosa wat op ses verskillende datums gevestig is, is in ‘n veldproef onder...
 8. ‘n Studie van ruproteïeninhoud en verteerbaarheid van vyf eenjarige <em>medica</em>go‐genotipes in die sentrale oranje‐vrystaat

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Die bogrondse groei van Medicago truncatula, cvv. Cyprus en Jemalong, M. aculeata var. inermis, cv. SA 4438, M. orbicularis, pv. SA 2552 en M. rugosa, cv. Paragosa, afkomstig van ‘n besproeide veldproef, is vir ruproteïen en vir in vitro‐ verteerbaarheid...
 9. Effect of nitrogen application, seeding rate and defoliation height on mixtures of <em>Trifolium vesiculosum</em> cv Amclo and <em>Lolium multiflorum</em> cv Midmar: I. dry matter production, crude protein content and crude protein production*

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The interaction between Trifolium vesiculosum cv Amclo and Lolium multiflorum cv Midmar was measured in a field trial, in terms of dry matter production, crude protein content and crude protein production. The treatments included in the field trials were five...
 10. Effect of nitrogen application, seeding rate and defoliation height on mixtures of <em>Trifolium vesiculosum</em> cv Amclo and <em>Lolium Multiflorum</em> cv midmar: II. Yield advantage as reflected in the land equivalent ratio*

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Pure stands of Trifolium vesiculosum cv Amclo and Lolium multiflorum cv Midmar were compared with a range of mixtures of these two species in terms of dry matter production, crude protein content and crude protein production. Land equivalent ratios (LER)...