Articles by Author: Santisa Viljoen

Search results for Santisa Viljoen

We found 56 results for you
 1. The same, yet different: re-encoding identity in <em>U-Carmen eKhayelitsha</em>

  The same, yet different: re-encoding identity in <em>U-Carmen eKhayelitsha</em>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Musical Arts in Africa
  This article explores the reconceptualisation of the opera Carmen as a cinematic adaptation of George Bizet’s eponymous opera (1873–1874), situated within an African context. The change in culture and context affects the interpretation of the character Carmen, who emerges as...
 2. Fungal Pathogens in <em>Pinus</em> and <em>Eucalyptus</em> Seedling Nurseries in South Africa: A Review

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  Fungal diseases are responsible for severe losses of Pinus and Eucalyptus seedlings in South African forest nurseries. Pathogens such as Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Phytophthora cinnamomi, Cylindrocladium scoparium and Colletotrichum spp. are commonly associated with disease symptoms. Control...
 3. RAPD-fingerprinting to Identify <em>Eucalyptus grandis</em> Clones

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  DNA was isolated from 12 clones of Eucalyptus grandis, and subsequently amplified with arbitrary primers (RAPD-PCR). It was possible to distinguish between the different clones on the basis of the resultant fingerprints. We conclude that the RAPD technique is suited...
 4. The Use of Grasses as a Weed Management Technique in a Degraded Riparian Site

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  A stand of Eucalyptus grandis growing in the riparian zone of the Sabie River in the eastern Transvaal was clearfelled during 1992, leaving the site disturbed, covered with slash and infested with alien invader plants. A randomised complete block trial...
 5. ‘N Belowende tegniek vir die bepaling van struikbenutting

  ‘N Belowende tegniek vir die bepaling van struikbenutting

  ‘n Moontlike tegniek om die mate van struikbeijutting te bepaal, sonder enige vooraf metings, word uiteengesit. ‘n Hoë korrelasie (r = 0,8563) bestaan tussen lootdeursnit en totale lootmassa (massa van die loot plus blare) van Portulacaria afra. ’n Weidingsproef is...
 6. Evapotranspirasie‐studies op <em>themeda triandra</em> forsk. Onder veldtoestande

  Evapotranspirasie‐studies op <em>themeda triandra</em> forsk. Onder veldtoestande

  Relatief eenvoudige hidrouliese lisimeters is gebruik om die verliese as gevolg van evapotranspirasie (Et) van Themeda triandra onder veldtoestande te bepaal vir die periode Desember 1972 tot Julie 1975.
 7. Gebruike van <em>phragmites australis</em>

  Gebruike van <em>phragmites australis</em>

  Phragmites australis (communis) is een van die mees wydverspreide Angiosperme. Die rede hiervoor is dat dit besondei aanpasbaar is by verskillende omgewingstoestande en vegetatief en geslagtelik voortplant. Daarom kan dit as grondbewaringsgewas gebruik word byvoorbeeld om sediment, slootwalle en slootbodems...
 8. Droë massaproduksie van vyf eenjarige <em>Medicago</em>‐genotipes in die sentrale oranje‐vrystaat, soos beinvloed deur planttyd

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Bogrondse droë massa‐opbrengste (DM) van Medicago truncatula, cvv. Cyprus en Jemalong, M. aculeata var. inermis, cv. SA 4438, M. orbicularis, cv. SA 2552 en M. rugosa, cv. Paragosa wat op ses verskillende datums gevestig is, is in ‘n veldproef onder...
 9. ‘n Studie van ruproteïeninhoud en verteerbaarheid van vyf eenjarige <em>medica</em>go‐genotipes in die sentrale oranje‐vrystaat

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Die bogrondse groei van Medicago truncatula, cvv. Cyprus en Jemalong, M. aculeata var. inermis, cv. SA 4438, M. orbicularis, pv. SA 2552 en M. rugosa, cv. Paragosa, afkomstig van ‘n besproeide veldproef, is vir ruproteïen en vir in vitro‐ verteerbaarheid...