Articles by Author: P J Vanrooyen

Search results for P J Vanrooyen

We found 1 results for you
  1. Die produksie van smutsvingergras in die wes‐transvaal<sup>1</sup>

    Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
    Die produksie van Smutsvingergras (Digitaria eriantha) is in yerskeie proewe in die Hoëveldstreek, op Potchefstroom, in die verlede bepaal. Hierdie proewe is oor ‘n lang periode op verskillende grondsoorte en met verskillende bemestingspeile uitge‐voer. Alle resultate is saamgevoeg en met...