Articles by Author: P F Du Toit

Search results for P F Du Toit

We found 154 results for you
 1. A preliminary report on the effect of <em>acacia karroo</em> competition on the composition and yield of sweet grassveld

  A preliminary report on the effect of <em>acacia karroo</em> competition on the composition and yield of sweet grassveld

  In a large‐scale experiment a dense stand of A. karroo was effectively killed by a basal bark application of 2,4,5—T at a concentration of 1.5 per cent acid equivalent in paraffin. There was no correlation between density of Acacia and...
 2. The goat in a bush‐grass community

  The goat in a bush‐grass community

  An investigation was conducted to determine whether goats could control bush regrowth and re‐infestation after initial bush clearing. A dense stand of A. karroo was chopped and the regrowth subsequently grazed either rotationally or continuously by sheep or goats. Regular...
 3. <em>Acacia karroo</em> intrusion: The effect of burning and sparing

  <em>Acacia karroo</em> intrusion: The effect of burning and sparing

  An investigation was conducted in the Eastern Cape sweetveld to determine the effect of frequency of burning, extended sparing and controlled grazing on the establishment of seedlings of A. karroo. After eradication of a mature. A. karroo stand, seedling establishment...
 4. Chemiese beheer van <em>Acacia karroo</em>

  Chemiese beheer van <em>Acacia karroo</em>

  Verskillende chemiese middels en weiksmetodes is vergelyk vir die uitroei van A. karroo. Loofbespuiting met watexoplosbare formulasies Tordon teen verskillende konsentrasies is toegepas, terwyl die gebruik van Tordon vir gekapte oppervlak‐ en keepbehandeling ook evalueer is. Kragparaffien of dieselolie met...
 5. Voedings‐ en produksiestudies op <em>Cenchrus ciliaris L</em>. cv. Molopo<sup>1</sup>

  Voedings‐ en produksiestudies op <em>Cenchrus ciliaris L</em>. cv. Molopo<sup>1</sup>

  Die waarskynlike optimum makrovoedingselementpeile vir Cenchrus ciliaris cv. Molopo, in dpm, deur middel van sandkultuurstudies bepaal, is: N‐140, P‐31, K‐130, S‐6, Ca‐20 en Mg‐5. Die cultivar is die gevoeligste vir tekorte aan N, P, K en S. Hoë Ca‐ (600...
 6. Produksie‐ en morfologiese reaksie op ontblaring van <em>Cenchrus ciliaris L</em>
        <sup>1</sup>

  Produksie‐ en morfologiese reaksie op ontblaring van <em>Cenchrus ciliaris L</em> <sup>1</sup>

  Die produksie‐ en morfologiese reaksie van Cenchrus ciliaris cv. Molopo is, oor ‘n periode van een jaar, onder glashuistoestande bestudeer. Die resultate dui op ‘n groot buigbaarheid in die benuttingsprogram van die gras. Ten opsigte van wortelmassa skyn frekwensie van...