Articles by Author: Nj Smit

Search results for Nj Smit

We found 169 results for you
 1. Die invloed van winterbrand en sny op die seisoenshooiproduksie van <em>eragrostis curvula</em> (schrad) nees

  Die invloed van winterbrand en sny op die seisoenshooiproduksie van <em>eragrostis curvula</em> (schrad) nees

  Deur middel van ‘n 33 faktoriale proef is die invloed van drie metodes van ontblaring (jaarliks sny, jaarliks brand, en sny en brand jaarliks afgewissel), gedurende drie verskillende tye (Julie, Augustus en September) op bemeste (O N + P; 53...
 2. Implikasies van subhabitat‐diversiteit en die rol van bestuur op die voorkoms van ‘n aantal grasspesies van die suuragtige‐gemengde bosveld<sup>1</sup>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Die subhabitatvoorkeure van sewe grasspesies en die nie‐grasagtige kruide, tipies van die Suuragtige‐Gemengde Bosveld, is in agt kampe, wat verskillende langtermyn‐beweidingsbehandelings ontvang het, ondersoek. Twee subhabitatte is geidenti‐fiseer, nl. onder borne en tussen bome. Verskille in die subhabitatvoorkeure van die...
 3. A simple, inexpensive method for estimating linear tree dimensions

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  A simple, inexpensive method for estimating linear tree dimensions is described and tested. The method is based on a visual overlap of two images, namely, the tree to be estimated and a group of length scales incorporated on a colour...
 4. Quantitative description of woody plant communities: Part I. An approach

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Various descriptive units for woody plant communities are proposed. These are the Evapotranspiration Tree Equivalent (ETTE), Browse Tree Equivalent (BTE) and Canopied Subhabitat Index (CSI), which describe the status of a woody community in terms of potential moisture use, value...
 5. Quantitative description of woody plant communities: Part II. Computerized calculation procedures

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Calculation procedures for various quantitative descriptive unit‐values are described. These procedures are divided into primary and secondary calculations. The former is then divided into the calculation of spatial tree volume and preliminary calculations regarding the complete quantitative description. The latter...
 6. Assosiasie van <em>Cymbopogon plurinodis</em> met klei‐inhoud van grond in die Suuragtige‐Gemengde Bosveld<sup>1</sup>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Association of Cymbopogon plurinodis with the day content of soil in the Sourish Mixed Bushveld. In a camp, typical of the Sourish Mixed Bushveld, a marked decrease in the abundance of Cymbopogon plurinodis along a soil gradient from high to...
 7. Kouebeskadiging van houtagtige plante in die Suuragtige‐Gemengde Bosveld

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Cold damage to woody plants in the Sourish Mixed Bushveld. An incident of damage to woody plants by cold in the Sourish Mixed Bushveld was investigated. Woody plants in eight paddocks which were subjected to long‐term grazing treatments and which...
 8. Relations between woody and herbaceous components and the effects of bush‐clearing in southern African savannas

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The relations between woody and herbaceous plants in southern African savannas are reviewed in the context of pastoral use. Current knowledge is summarized, important gaps are indicated and research priorities are suggested. Although all savannas consist of a grass and...
 9. Inter‐related floristic changes associated with different long‐term grazing treatments in Sourish Mixed Bushveld<sup>1</sup>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Eight camps, grazed annually during different seasons by steers, were surveyed. Herbaceous species were grouped into Decreaser and Increaser categories according to their reaction to grazing. The Increaser IIa (light overgrazing) and IIb (moderate overgrazing) herbaceous species were the most...
 10. Differensiële fitotoksisiteit van tralkoksidim, bromoksinil en 'n mengsei van die twee produkte op Suid-Afrikaanse koringcultivars

  Differensiële fitotoksisiteit van tralkoksidim, bromoksinil en 'n mengsei van die twee produkte op Suid-Afrikaanse koringcultivars

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Twee glashuisproewe en een veldproef is uitgevoer om die gevoeligheid van koringcultivars vir die wilde-haweronkruiddoder tralkoksidim, die breëblaaronkruiddoder bromoksinil en 'n mengsel van die twee te bepaal. Waar tralkoksidim teen dubbel die hoogste aanbevole dosisse met die benatter Addit(R) in...