Articles by Author: Nevanya Lubbe

Search results for Nevanya Lubbe

We found 42 results for you
 1. The energetic significance of communal roosting and insulated roost nests in a small arid-zone passerine<xref ref-type="fn" rid="FN0000"/>

  The energetic significance of communal roosting and insulated roost nests in a small arid-zone passerine<xref ref-type="fn" rid="FN0000"/>

  Item type: Journal Article • Journal: Ostrich: Journal of African Ornithology
  Small endotherms have evolved behavioural mechanisms for reducing rest-phase energy expenditure, which reduce the likelihood of mismatches between energy supply and demand during periods of cold weather and/or food scarcity. Although the energetic consequences of communal roosting and the use...
 2. VOORWOORD

  VOORWOORD

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
 3. Aanduiding van gebruiksfrekwensie in drie Afrikaanse verklarende woordeboeke

  Aanduiding van gebruiksfrekwensie in drie Afrikaanse verklarende woordeboeke

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Die gebruik van statusetikette in verband met die frekwensie van woorde, dus aanduidings soos ‘ongewoon’, ‘w.g.’ (weinig gebruiklik), ‘nie algemeen’, ensovoorts, in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) en Nasionale Woordeboek (NW)...
 4. Outonome linguistiek versus politieke linguistiek

  Outonome linguistiek versus politieke linguistiek

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Die meeste werke wat 'n algemene oorsig van die geskiedenis van die taalwetenskap bied, laat dit lyk asof die enigste taalkundige werksaamhede van belang in die Verenigde State van Amerika (VSA) met Bloomfield begin. Nou kry ons die begin van...
 5. DIE WEDERSYDSE BEÏNVLOEDING VAN DIE GENERATIEWE FONOLOGIE EN DIE GENERATIEWE SINTAKSIS

  DIE WEDERSYDSE BEÏNVLOEDING VAN DIE GENERATIEWE FONOLOGIE EN DIE GENERATIEWE SINTAKSIS

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In die be injare van eneratiewe taalondersoek was die fonologie dikwels die voedin sbon van befzn rike teoretiese riosies wat ook in ander komponente, veral 8 e sintaksis, neers%g gevind het. Na die aanvanklike bevrugting wot van die fonologie uitgegaan...
 6. WOORDINTERNE FONOLOGIESE SILLABIFIKASIE VAN ONGELEDE WOORDE IN AFRIKAANS

  WOORDINTERNE FONOLOGIESE SILLABIFIKASIE VAN ONGELEDE WOORDE IN AFRIKAANS

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  As evolg van die diefigang van op The Sound Pattern oJEnglish—gebirseerdc on firsoeke is mas die voordele win die linegre benadering ook op qebreke van sekere ondersoekareas, onder andere klerntoekcnnin gcwys. Vera/ondersockc na klemverskynsels lret die belangriklieid van 8 e...