Articles by Author: Nadia Ferreira

Search results for Nadia Ferreira

We found 55 results for you
 1. Psychological Career Resources, Career Adaptability and Hardiness in Relation to Job Embeddedness and Organizational Commitment

  Psychological Career Resources, Career Adaptability and Hardiness in Relation to Job Embeddedness and Organizational Commitment

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  The study examined the relationship between employees' psychological career meta-capacities and their job retention-related dispositions. Participants were a convenience sample (n=355) of managerial and staff levels in the human resource management field. They completed the Psychological Career Resources Inventory (PCRI),...
 2. Young emerging adults’ graduateness and career adaptability: Exploring the moderating role of self-esteem

  Young emerging adults’ graduateness and career adaptability: Exploring the moderating role of self-esteem

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  This study investigated the moderating role of self-esteem on young emerging adults’ in their school-to-work transition phase of graduateness skills and career adaptability. A non-probability convenience sample (n=332) of undergraduate black (98.5%) and female (62%) young emerging adults (18–29 years)...
 3. Employability capacities and organisational commitment foci of human resource professionals: An exploratory study

  Employability capacities and organisational commitment foci of human resource professionals: An exploratory study

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  This study explored the relationship between employees’ employability capacities and their organisational commitment foci. A convenience sample of 196 South African human resource professionals participated in the study, consisting of 73% females and 88% black African people, predominantly within their...
 4. Career meta-capacities and retention factors of recruitment advertising agencies: An exploratory study

  Career meta-capacities and retention factors of recruitment advertising agencies: An exploratory study

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  This study aimed to determine the extent to which employees’ career adaptability and employability capacities predicted employee retention factors in the information sector industry. A probability sample of 337 South African recruitment advertising employees participated in the study (females =...
 5. Determining Transpiration from <em>Pinus patula</em> Shoots—A Comparative Evaluation of the Cut-Shoot Method and Two Null-Balance Diffusion Porometers

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  The cut-shoot method and two types of small-chambered null-balance diffusion porometer were evaluated for suitability in studies of stomatal conductance and transpiration in Pinus patula. In the course of the cut-shoot evaluation, excised shoots were found to transpire at a...
 6. Kompetisie tussen koring (<em>Triticum aestivum</em> L.) en <em>Bromus diandrus</em> I. Invloed op vegetatiewe groei

  Kompetisie tussen koring (<em>Triticum aestivum</em> L.) en <em>Bromus diandrus</em> I. Invloed op vegetatiewe groei

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die doel van hierdie studie was om die kompetisievermoë van koring (Triticum aestivum L.) en Bromus diandrus Roth, te vergelyk in terme van vegetatiewe groei in veldproewe. Die proewe is ontwerp as 'n verpla- singsmodel met sewe populaslesamestellings (behandelings) en...
 7. Kompetisie tussen koring (<em>Triticum aestivum</em> L.) en <em>Bromus diandrus</em> II. Invloed op reproduksie

  Kompetisie tussen koring (<em>Triticum aestivum</em> L.) en <em>Bromus diandrus</em> II. Invloed op reproduksie

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die effek van kompetisie tussen koring (Triticum aestivum L.) en Bromus diandrus Roth, op reproduktiewe groei is gedurende 1988 en 1989 in veldproewe ondersoek. Die graanopbrengs van koringplante is in beide jare betekenisvol beïnvloed deur kompetisie en verskille in opbrengs...
 8. Resistance of elite maize inbred lines to isolates of <em>Stenocarpella maydis</em> (Berk.) Sutton

  Resistance of elite maize inbred lines to isolates of <em>Stenocarpella maydis</em> (Berk.) Sutton

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Fifteen maize inbred lines were evaluated for resistance to ear rot, using artificial inoculation of plants with isolates of Stenocarpella maydis from 13 localities in the South African maize production area. Five inbreds and four isolates were common to the...
 9. SAAMGESTELDE SPRAAKKLANKE EN HUL FONEMIESE REALISERINGS

  Item type: Journal Article • Journal: Taalfasette
  Spektografiese ontledings toon fonetiese eendersheid tussen die gedeeltes van saamgestelde spraakklanke (konsonante sowel as diftonge) en hul ongebonde ewemaats. Op fonetiese vlak blyk daar geen beswaar te wees nie om die saamgestelde spraakklanke in Afrikaans, Noord-Sotho, Suid-Sotho, Tswana, Zulu, Xhosa,...
 10. MORFOFONEMIESE AANPASSINGS IN DIE SOTHOTALE

  Item type: Journal Article • Journal: Taalfasette