Articles by Author: N Conradie An0005

Search results for N Conradie An0005

We found 51 results for you
 1. <em>Cryphonectria</em> Canker of <em>Eucalyptus</em>, an Important Disease in Plantation Forestry in South Africa.

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  Cryphonectria cubensis, one of a notorious group of canker pathogens of trees and the cause of a serious disease of Eucalyptus, has recently been found in South Africa for the first time. This review provides the first compilation of the...
 2. Comparison of methods for estimating cation exchange capacity of orchard soils

  Comparison of methods for estimating cation exchange capacity of orchard soils

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Various methods for estimating soil cation exchange capacity (CEC) were compared. CEC obtained by the sum of extractable cations and the Adams-Evans buffer method were considerably higher than those obtained by saturation and displacement of either NH4 + or Na+...
 3. Aanspreekvorme in 'n aantal Afrikaanse kinderboeke

  Aanspreekvorme in 'n aantal Afrikaanse kinderboeke

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In hierdie artikel word die sisteem van aanspreekvorme aan die hand van 'n aantal Afrikaanse kinderboeke ondersoek met spesiale verwysing na die kindgerigte aanspreekvorme.
 4. Tempus in Afrikaanse Bybelvertalings

  Tempus in Afrikaanse Bybelvertalings

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Die gebruik van tempusvorme van die werkwoord word ondersoek soos dit voorkom in gedeeltes van Afrikaanse Bybelvertalings wat tussen 1872 en 1983 die lig gesien het. Werkwoordelike vormtipes wat onder die loep geneem word, is die ongemerkte vorm, die geflekteerde...
 5. Om die waarheid heen; oor die ontwikkeling van modale bywoorde in Afrikaans

  Om die waarheid heen; oor die ontwikkeling van modale bywoorde in Afrikaans

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Die versameling modale by-woorde is aansienlik uitgebrei in Afrikaans. Dit is deels die gevolg van semantiese uitbreiding by oorgeƫrfde Neder-landse woorde, wat in sommige gevalle met 'n vormreduksie gepaard gegaan het, en deels as gevolg van ontlening. Selfs na 'n...