Articles by Author: Marlene Arndt

Search results for Marlene Arndt

We found 10 results for you
 1. The Experience of Stress and Trauma: Black Lesbians in South Africa

  The Experience of Stress and Trauma: Black Lesbians in South Africa

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  The qualitative study explored the socio-cultural experiences of Black lesbians in South Africa. Participants were ten Black lesbians living around Johannesburg, Gauteng Region. Their ages ranged between 20 and 37 years. We used a phenomenological approach. The interview technique adopted...
 2. A Cross-Cultural Exploration: Body Image in Older Black and White Women in the Workplace

  A Cross-Cultural Exploration: Body Image in Older Black and White Women in the Workplace

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  This study investigated body image attitudes in a non-clinical sample of black and white older professional women in the workplace in South Africa. Participants were 125 professional women (white woman n=76 and black women n = 49). They completed the...
 3. 'n Teoretiese aanloop tot taalgesindheidsbeplanning in Suid-Afrika

  'n Teoretiese aanloop tot taalgesindheidsbeplanning in Suid-Afrika

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Hoewel die taalartikels in die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996) meertaligheid nastreef, kom dit voor of daar algemene instemming ten opsigte van die toenemende tendens tot eentaligheid in die land bestaan. 'n Vlugtige verkenning van...
 4. Socio-Political Correspondences Between Bevand Bsae Lessons From The U.S Experience

  Socio-Political Correspondences Between Bevand Bsae Lessons From The U.S Experience

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Teen die agtergrond van Smitherman (2000:314) se mening dat daar aantoonbare ooreenkomste in die sosio-politieke aard van die taaldebat in Amerika en Suid-Afrika bestaan, is die doel met hierdie artikel om spesifiek na te gaan tot watter mate die uitspraak...
 5. Global norms and local requirements for Black South African English ('BSAE')? - A pilot study of teachers' assessment and perceptions of learner texts

  Global norms and local requirements for Black South African English ('BSAE')? - A pilot study of teachers' assessment and perceptions of learner texts

  Item type: Journal Article • Journal: Southern African Linguistics and Applied Language Studies
  Recent debates on English varieties have focused on the apparent contrast of Global English on the one hand and World Englishes on the other, where the former reflects the status of English as the main global means of communication, while...
 6. Letters

  Letters

  Item type: Journal Article • Journal: South African Family Practice
 7. Functional multilingualism at the North-West University as part of the institution's transformation agenda

  Functional multilingualism at the North-West University as part of the institution's transformation agenda

  Item type: Journal Article • Journal: Southern African Linguistics and Applied Language Studies
  The aim of this article is to explore the link between language management and the sociopolitical environment in which institutions of higher learning, particularly the North-West University, operate. Along the lines set by Candlin (1991: vi–vii), it is argued that...
 8. Contrast and contradiction: Being a black adolescent in contemporary South Africa

  Contrast and contradiction: Being a black adolescent in contemporary South Africa

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  This study aimed to gain in-depth understanding of the lived identity of black African adolescents in a contemporary South African setting. A purposive sample of 59 adolescents (females = 47%; Sesotho = 46%, Setswana = 36%, Other = 18%) from...
 9. Anti-epileptic prescribing patterns in the South African private health sector (2008–2013)

  Anti-epileptic prescribing patterns in the South African private health sector (2008–2013)

  Item type: Journal Article • Journal: South African Family Practice
  Background: Little is known about longitudinal prescribing practices for anti-epileptic drugs (AEDs) in South Africa. The prescribing patterns and associated direct medicine costs of AEDs in the private health sector were investigated, using claims data from January 1, 2008 to...