Articles by Author: Marius Pretorius

Search results for Marius Pretorius

We found 135 results for you
 1. Proposal for a communicative test at beginner level

  Proposal for a communicative test at beginner level

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Dit is moeiliker om kommunikatief te toets as om kommunikatiewe onderrig te gee. As ons egter op 'n diskrete manier kommunikatiewe toetse kon merk, sou dit sake aansienlik vergemaklik. Die artikel bespreek 'n kommunikatiewe toets wat gebruik maak van items...
 2. A liabilities approach to the likelihood of liquidation in business rescue

  A liabilities approach to the likelihood of liquidation in business rescue

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Accounting Research
  While reorganisation procedures aim to salvage financially distressed firms, they are often abused, as uneconomic, failing firms commence with proceedings that erode value rather than preserve it. The commencement standard for business rescue is aimed at preventing such abuse, though...
 3. Invloed van frekwensie en intensiteit van ontblaring op produksie en morfologiese ontwikkeling van <em>pan1cum maximum</em> Jacq. cv. Sabi*

  Invloed van frekwensie en intensiteit van ontblaring op produksie en morfologiese ontwikkeling van <em>pan1cum maximum</em> Jacq. cv. Sabi*

  Strawwe ontblaring (2cm hoogte) teen ‘n twee‐weeklikse frekwensie is uiters nadelig vir loof en wortel DM‐produksie. Hoë intensiteit van ontblaring blyk meer nadelig te wees as hoe frekwensie. Vier‐ tot ses‐weeklikse ontblaring tot op ‘n hoogte van 16 cm het...
 4. The development of a leaf tensilmeter for <em>in situ</em> measurement of leaf tensile strength

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The development of a portable leaf tensilmeter for the in situ measurement of leaf tensile strength is described. Tensile strength is determined by the distortion of strain gauges on modified stripping pliers which are used to break leaf blades. The...
 5. Die invloed van planttyd en plantdigtheid op die duurte en tempo van graanvul van mielies (<em>Zea mays</em> L.)

  Die invloed van planttyd en plantdigtheid op die duurte en tempo van graanvul van mielies (<em>Zea mays</em> L.)

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die invloed van planttyd en plantdigtheid op die lengte van die graanvulperiode en die graanvultempo van mielies is in veldproewe ondersoek. Plantdigtheid het die periode en tempo van graanvul nie betekenisvol beïnvloed nie. Die graanvulperiode het betekenisvol toegeneem terwyl die...
 6. Ammonia volatilization and denitrification losses from commercial fertilizers applied to soil samples

  Ammonia volatilization and denitrification losses from commercial fertilizers applied to soil samples

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Nitrogen losses from nine nitrogen fertilizers, applied to four different topsoil samples, were compared in the laboratory. Total N losses were determined 28 days after application, as a difference between the extractable soil nitrogen initially and after 28 days. The...
 7. 'n Vergelyking van verskillende metodes vir die ekstraksie en bepaling van aluminium in grond

  'n Vergelyking van verskillende metodes vir die ekstraksie en bepaling van aluminium in grond

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Vier metodes vir die ekstrahering en bepaling van Al in suur gronde is vergelyk vir grondmonsters vanaf 'n verskeidenheid van bronne en met pH (KCl) waardes tussen 3,3 en 4,4. Die oogmerk was om 'n vinnige, eenvoudige, maar steeds betroubare...
 8. A comparison of the utilization of initially-applied labelled ammonium and nitrate nitrogen by wheat grown in a pot experiment

  A comparison of the utilization of initially-applied labelled ammonium and nitrate nitrogen by wheat grown in a pot experiment

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  The utilization of initially-applied 15N-labelled ammonium and nitrate nitrogen by wheat plants grown in soil was investigated in a pot experiment under controlled growth chamber conditions. The application rate was approximately 140 kg N ha−1) and the treatments consisted of...
 9. Utilization of initially-applied labelled ammonium nitrate by three successive crops

  Utilization of initially-applied labelled ammonium nitrate by three successive crops

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  The aim of the study was to compare N uptake from initially-applied NH4 + and NO3- ions and to compile a balance sheet for applied fertilizer N. In a pot experiment, maize, sorghum and sunflower plants were grown in succession,...
 10. An automated colorimetric method for the determination of dicyandiamide in 1.0 M KCI soil extracts

  An automated colorimetric method for the determination of dicyandiamide in 1.0 M KCI soil extracts

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  The nitrification inhibitor dicyandiamide (cyanoguanidine, didin or DCD) reacts with 1-naphthol and diacetyl to form a red complex which measures spectrophotometrically at 540 nm. An automated analytical procedure was developed to determine DCD in soils extracted with 1.0 M KCI...