Articles by Author: G Joubert

Search results for G Joubert

We found 154 results for you
 1. Commercial Forestry on Signal Hill and Lion's Head, Cape Town

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  The history of afforestation with alien tree species on Signal Hill and Lion's Head, which form part of the Table Mountain Nature Reserve, Cape Town, was reconstructed. The natural vegetation comprises mostly West Coast Renosterveld which is considered the most...
 2. Vestigingsmetodes vir <em>osteospermum sinuatum</em> in die veld van die Klein Karoo

  Vestigingsmetodes vir <em>osteospermum sinuatum</em> in die veld van die Klein Karoo

  Osteospermum sinuatum of bitou is ‘n smaaklike inheemse meerjarige karoobossie wat feitlik uitgeroei is, deur oorbeweiding in die veld, maar wat suksesvol hervestig kan word van saad. Die resultate van ‘n vestigingsproef op die Worcesterse Veldreservaat het getoon dat geen...
 3. Die invloed van verskillende veedigthede teen dieselfde veebeladings op die produksie van jong groeiende ossies op oshonagrasveld

  Die invloed van verskillende veedigthede teen dieselfde veebeladings op die produksie van jong groeiende ossies op oshonagrasveld

  ‘n Weidingsproef is uitgevoer in Oshonagrasveld in Ovambo om vas te stel wat die invloed van verskillende veedigt‐hede teen konstante veebeladings op die produksie van jong ossies is.
 4. Die invloed van snoei op koolsuurg asabsorpsie en koolhidraatinhoud van <em>ehrharta calysina</em> en <em>osteospermumsinuatum</em>

  Die invloed van snoei op koolsuurg asabsorpsie en koolhidraatinhoud van <em>ehrharta calysina</em> en <em>osteospermumsinuatum</em>

  Verwydering van 80% van die bogrondse massa (op ‘n varsmassa basis) van Ehrharta calycina (gras) en Osteospermum sinuatum (bossie) in onderskeidelik die vlagblaar en blomknopstadium het ‘n skerp daling in die totale netto CO2 absorpsie van die plante tot vegolg...
 5. Die invloed van snoei tydens antese op koolsuurgasabsorpsie en koolhidraatinhoud van <em>ehrharta calycina</em> en <em>osteospermum sinuatum</em>
        <sup>1</sup>

  Die invloed van snoei tydens antese op koolsuurgasabsorpsie en koolhidraatinhoud van <em>ehrharta calycina</em> en <em>osteospermum sinuatum</em> <sup>1</sup>

  Verwydering van onderskeidelik 40% en 80% van die bogrondse varsmassa van Ehrharta calycina (gras) en Osteospermum sinuatum (Karoobossie) tydens antese het ‘n afname in die totale netto CO2‐absorpsie, suikerkonsentrasie, styselkonsentrasie en totale beskikbare koolhidraatinhoud van die plante tot gevolg gehad,...
 6. Tegniek vir die bepaling van die hoeveelheid staande droë benutbare materiaal in sentrale hoër karooveld

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Die hoeveelheid benutbare materiaal (kg. ha‐1) word bereken vanaf die aantal plante per hektaar en die gemiddelde droë materiaal opbrengs per plant op ‘n 40 persent snoeibasis. Die kroonverspreidingspersentasie en kroondeursnit afmetings van die spesies word gebruik in die berekening...
 7. Die uitwerking van ‘n hoë veedigtheid op die benutting van etlike spesies in die sentrale hoër Karoo

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  ‘n Proef is uitgevoer om die uitwerking van ‘n hoë veedigtheid vir ‘n kort periode op die benutting van 11 spesies in die Sentrale Hoër Karoo te bepaal. Benutting is bepaal deur die droë massa van 50 plante per spesie...