Articles by Author: G Gouws

Search results for G Gouws

We found 29 results for you
 1. Foggage value of kikuyu (<em>pennisetum clandestinum</em> hochst. ex chiov.)

  Foggage value of kikuyu (<em>pennisetum clandestinum</em> hochst. ex chiov.)

  Investigations to determine whether frosted kikuyu could supply better quality foggage than natural pasturage in sourveld areas during the winter months revealed that this grass was characterized by a crude protein content of 8–10% in the winter months. The performance...
 2. Effect of triadimefon on fruit set and seed development of ‘Starking Delicious’ apple

  Effect of triadimefon on fruit set and seed development of ‘Starking Delicious’ apple

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Spray applications of triadimefon (TDF) (1–4 chlorophenoxy 3,3 dimethyl 1–1-H-1,2,4 triazol 1-yl-2 butanone) (5% W.P.) at 100 mg dm−3 active ingredient at full bloom and pre- and/or post-full bloom on ‘Starking Delicious’ apple trees (Malus domestica Borkh.) increased fruit set...
 3. DIE MEERKONJUNKIGE NEWESKIKKINGS-KONSTRUKSIE AS SKRAPPINGSTUK

  DIE MEERKONJUNKIGE NEWESKIKKINGS-KONSTRUKSIE AS SKRAPPINGSTUK

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  'n Neweskikkingskonstruksie bestaan dikwels uit meer as twee konjunkte. By die behandeling van neweskikkingsreduksie word daar egter meestal met voorbeelde gewerk waar die konstruksies slegs twee konjunkte bevat. In hierdie artikel is die klem op meerkonjunkige toon dat skrapping en...
 4. DIE GEBRUIK VAN ETIKETTE AS LEKSIKOGRAFIESE HULPMIDDEL

  DIE GEBRUIK VAN ETIKETTE AS LEKSIKOGRAFIESE HULPMIDDEL

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Etikette moet gebruik word om verskillende inligtingstipes in n woordeboek-artikel te merk. Hierdie artikel handel oor die gebruik van etikette as leksikografiese hulpmiddel en bespreek die verskillende etikettipes met n aanduiding van die aard en omvang van hulle leksikografiese funksie...
 5. Formulating a new dictionary convention for the lemmatization of verbs in Northern Sotho

  Formulating a new dictionary convention for the lemmatization of verbs in Northern Sotho

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of African Languages
  The aim of this article is to formulate a new dictionary convention in order to satisfy the need for the inclusion and appropriate lexicographical treatment of Northern Sotho verbs ending in -e/-ê. It will be argued that from a user...
 6. Lexicographic presentation of grammatical divergence in Sesotho sa Leboa

  Lexicographic presentation of grammatical divergence in Sesotho sa Leboa

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of African Languages
  Relying on existing insights from the field of theoretical lexicography this article gives an innovative application to the relation of divergence by introducing the notion of grammatical divergence. In bilingual dictionaries with English and Sesotho sa Leboa as language pair...
 7. DIE OMVATTENDE SINCHRONIESE WOORDEBOEK AS TAALKUNDIGE HANDLEIDING

  DIE OMVATTENDE SINCHRONIESE WOORDEBOEK AS TAALKUNDIGE HANDLEIDING

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Vir die meeste woordeboekgebruikers is 'n woordeboek 'n praktiese gereedskapstuk. Desondanks moet die leksikograaf deeglik vertroud wees met linguistiese teorie. Hierdie referaat behandel die taalkundige inligting wat in 'n omvattende sinchroniese woordeboek aangebied word. Klem word op semantiese aspekte geplaas...
 8. Setsels as makrostruktuurelemente van Afrikaanse woordeboeke

  Setsels as makrostruktuurelemente van Afrikaanse woordeboeke

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Die makrostruktuurelemente van'n woordeboek verteenwoordig ′n keuse wat die leksikograaf uit die leksikon van die teikentaal maak om as lemmas in sy woordeboek te verskyn. Hierdie keuse moet linguisties gemotiveer wees. Die makrostruktuurelemente moet leksikale items van die betrokke taal...