Articles by Author: Erika Van Schalkwyk

Search results for Erika Van Schalkwyk

We found 24 results for you
 1. Antimicrobial resistance surveillance in the South African public sector

  Antimicrobial resistance surveillance in the South African public sector

  Item type: Journal Article • Journal: Southern African Journal of Infectious Diseases
  Electronic surveillance for antimicrobial resistance was established in 2013 for public sector laboratories and released annually. This article reports susceptibility data on ESKAPE pathogens for 2016.
 2. Antimicrobial resistance surveillance in the South African private sector report for 2016

  Antimicrobial resistance surveillance in the South African private sector report for 2016

  Item type: Journal Article • Journal: Southern African Journal of Infectious Diseases
  Aim: The relevance of surveillance for antimicrobial resistance is increasingly recognised in the light of a global action plan to combat resistance. This report presents antimicrobial susceptibility testing on ESKAPE pathogens from private sector laboratories in South Africa for 2016.
 3. Die swawelstatus van besproeiingsgronde onder veranderende bemestingspraktyke

  Die swawelstatus van besproeiingsgronde onder veranderende bemestingspraktyke

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die effek van die gebruik van swawelvrye teenoor swawelbevattende bemestingstowwe op die swawelstatus van 'n Mangano-grond van Vaalharts, is met behulp van 'n potproef ondersoek. Waar swawelvrye bemestingstowwe gebruik is was gebreksimptome na die derde snysel reeds duidelik sigbaar by...
 4. 'N SOSIOLINGUISTIESE ANALISE VAN REHOBOTH-AFRIKAANS

  'N SOSIOLINGUISTIESE ANALISE VAN REHOBOTH-AFRIKAANS

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Uit 'n dialek-geografiese beskrywing van die taal van die Rehoboth-Basters het 'n ryke verskeidenheid van fonetiese variasie geblyk. Hieroor is verslag gelewer in Odendal en Van Schalkwyk (1984).
 5. PREDICTION OF SURFACE WATER TEMPERATURE OF SOUTH AFRICAN IMPOUNDMENTS

  PREDICTION OF SURFACE WATER TEMPERATURE OF SOUTH AFRICAN IMPOUNDMENTS

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Limnological Society of Southern Africa
  Temperature data for 18 South African impoundments were evaluated against Straskraba's global surface water predictive model. All impoundments exhibited quantifiable sinusoidal annual temperature variations which allowed for good predictive capabilities using Straskraba's empirical approach. For each impoundment coefficients for input...
 6. DIE STANDAARDE VAN TEKSTUALITEIT EN BREYTEN BREYTENBACH SE “DIE BOENK”

  DIE STANDAARDE VAN TEKSTUALITEIT EN BREYTEN BREYTENBACH SE “DIE BOENK”

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  De Beaugrande en Dressier (1981) onderskei sewe standaarde van tekstualiteit waarmee 'n stuk taalgebruik se aanvaarbaarheid as geldige teks bepaal kan word. Hierdie standaarde is internasionaal teoreties verfyn en ontwikkel, en in Suid-Afrika het onder andere Carstens (1987, 1992, 1993)...
 7. PARADOKSE VAN KOHERENSIE

  PARADOKSE VAN KOHERENSIE

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In die tekslinguistiek (en ander dissiplines) word daar die afgelope twee dekades algemeen aanvaar dat koherensie 'n omvattende, relatiewe en interdissiplinere konsep en verskynsel is. Hierdie positiewe tendens gee ongelukkig soms aanleiding tot oorinklusiewe definisies van koherensie. Terselfdertyd word die...
 8. Discourse Analysis of the Perceptions of Bereavement and Bereavement rituals of Tshivenda Speaking Women

  Discourse Analysis of the Perceptions of Bereavement and Bereavement rituals of Tshivenda Speaking Women

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  This article examined the discourses of bereavement and bereavement rituals that inform Tshivenda speaking women's positions within their social structure. The Tshivenda speaking community that participated in this study is located in the Vhembe District of the Limpopo province in...