Articles by Author: D P J Opperman

Search results for D P J Opperman

We found 28 results for you
 1. <em>Elyonurus argenteus</em> nees ‐ A review

  <em>Elyonurus argenteus</em> nees ‐ A review

  Elyonurus argenteus probably causes more selective grazing problems in South Africa than any other single species. Chromosome counts indicate a number of races within local material of this world‐wide genus. E. argenteus occurs in 34 of the 70 main veld...
 2. Die invloed van ontblaring en vogstremming op die groeikragtigheid van <em>themeda triandra</em> forsk. onder gekontroleerde toestande.

  Die invloed van ontblaring en vogstremming op die groeikragtigheid van <em>themeda triandra</em> forsk. onder gekontroleerde toestande.

  Die voorkoms van periodieke droogtes en verkeerde beweidingspraktyke voor en gedurende droogtes word aanvaar as van die belangrikste oorsake van veldagteruitgang in die Republiek van Suid‐Afrika.
 3. Evapotranspirasie‐studies op <em>themeda triandra</em> forsk. Onder veldtoestande

  Evapotranspirasie‐studies op <em>themeda triandra</em> forsk. Onder veldtoestande

  Relatief eenvoudige hidrouliese lisimeters is gebruik om die verliese as gevolg van evapotranspirasie (Et) van Themeda triandra onder veldtoestande te bepaal vir die periode Desember 1972 tot Julie 1975.
 4. Veld management recommendations ‐ a reassessment of key species and proper use factors

  Veld management recommendations ‐ a reassessment of key species and proper use factors

  One of the main reasons for the poor acceptance of traditional veld management systems by South African farmers is the inflexibility of these systems. Present recommendations indicate that both research and extension personnel appreciate the advantages of the recently‐developed multicamp...
 5. Evapotranspiration studies on <em>themeda triandra</em> under field conditions: A study in lysimeter methodology

  Evapotranspiration studies on <em>themeda triandra</em> under field conditions: A study in lysimeter methodology

  In the semi‐arid regions of South Africa, the efficiency of water use by natural grazing plants is important and can be used to evaluate the production potential of comparative grasses. Hydraulic non‐floating lysimeters were designed and tested under field conditions...
 6. Hidrologiese siklus en waterverbruiksdoeltreffendheid van veld in verskillende suksessiestadia

  Hidrologiese siklus en waterverbruiksdoeltreffendheid van veld in verskillende suksessiestadia

  Nie‐drywende hidroliese lisimeters is gebruik om die evapotranspirasie (Et) verlies en waterverbruiksdoeltreffend‐heid (W.V.D.) van veld in verskillende suksessiestadia te bepaal vir die periode September 1978 tot Junie 1979. Die afloopverliese vanaf afloopbane waarin die verskillende suksessiestadia nageboots is, is ook...
 7. Die benutting van grasveld indie sentrale oranje‐vrystaat met skape

  Die benutting van grasveld indie sentrale oranje‐vrystaat met skape

  ‘n Studie van die benutting van suiwer klimaks grasveld in die Sentrale Oranje‐Vrystaat deur skape het getoon dat skape wel voorkeur aan sekere plantspesies bo ander gee. Hierdie seleksiepatroon verander nie baie van die somer na die winter nie, tensy...
 8. Die fenologiese ontwikkeling van <em>themeda triandra, elyonurus argenteus</em> en <em>heteropogon contortus</em> onder veldtoestande in die sentrale oranje‐vrystaat

  Die fenologiese ontwikkeling van <em>themeda triandra, elyonurus argenteus</em> en <em>heteropogon contortus</em> onder veldtoestande in die sentrale oranje‐vrystaat

  By die beplanning van veldbestuurstelsels moet die fenologiese ontwikkeling van die plante, veral hulle groeipunt‐ontwikkeling, deeglik in ag geneem word. Fisiese beskadiging van die groeipunte van meerjarige grasse deur beweiding, sny, brand en selfs droogte kan ‘n groot invloed op...
 9. Influence of stocking rate and grazing systems on available grazing in the northern cape<sup>1</sup>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The influence of rotational and continuous grazing systems, each applied with four stocking rates, on the above‐ground phytomass of veld was determined over four years.