Articles by Author: C F Reinhardt

Search results for C F Reinhardt

We found 26 results for you
 1. Die rol van sekere omgewingsfaktore by alachloraktiwiteit

  Die rol van sekere omgewingsfaktore by alachloraktiwiteit

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Biotoetse met graansorghum (Sorghum bicolor L.) is in potte in glashuise en groeikabinette uitgevoer. Geselekteerde grond- eienskappe is gekorreleer met alachloraktiwiteit. Organiese materiaalinhoud (% C) was die beste gekorreleerd met die aktiwiteit van alachlor en pH die swakste. Die r-waardes...
 2. Factors affecting the activity of atrazine in plants and soil

  Factors affecting the activity of atrazine in plants and soil

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Available research findings concerning (he activity of atrazine in the plant and soil are presented in a brief review. The role of the environment is emphasized. This review is supplemented by recent research results of the University of Pretoria concerning...
 3. Rol van tekorte aan sekere makro-elemente by verdraagsaamheid van mielies (<em>Zea mays</em> L.) teenoor atrasien

  Rol van tekorte aan sekere makro-elemente by verdraagsaamheid van mielies (<em>Zea mays</em> L.) teenoor atrasien

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die verdraagsaamheid van mieliesaailinge (Zea mays L. kv SSM2041) teenoor atrasien is in 'n glashuis ondersoek. Plante is in potte gekweek, in voedingsoplossings met tekorte aan sekere makro-elemente. Atrasien in die voedingsoplossings is periodiek bepaal met behulp van hoëdrukvloeistofchromatografie. Tekorte...
 4. Alachlor-geïhduseerde veranderinge in sekere membrane van <em>Sorghum bicolor</em> (L.) Moench-plante

  Alachlor-geïhduseerde veranderinge in sekere membrane van <em>Sorghum bicolor</em> (L.) Moench-plante

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Sekere ultrastrukturele veranderinge veroorsaak deur alachlor (α-chloor-2′, 6′-diëtiel-N-metoksimetielasetanilied) in graansorghumplante is ondersoek. Elektronmikro- skoopmikrograwe het aangetoon dat disintegrering van vakuoolmembrane, kernmembrane en omhullingsmembrane van chloroplaste voorgekom het by alachlorbehandelde plante.
 5. Invloed van sekere grondeienskappe op aktiwiteit van atrasien

  Invloed van sekere grondeienskappe op aktiwiteit van atrasien

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die aktiwiteit van atrasien is in biotoetse onder gekontroleerde toestande ondersoek in 43 gronde vanaf 29 lokaliteite geleë in die somerreënvalstreek van Suid-Afrika. Sojabone en hawer is in afsonderlike proewe as toetsgewas gebruik. Geselekteerde grondeienskappe is met atrasienaktiwiteit gekorreleer. In...
 6. Importance of selected soil properties on the bioactivity of alachlor and metolachlor

  Importance of selected soil properties on the bioactivity of alachlor and metolachlor

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Bioassays with grain sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) cultivar NK222 were conducted in a glasshouse. Thirty-four natural soils were used in each of two experiments with alachlor [2-chloro-2′,6′-diethyl-N- (methoxymethyl) acetanilide] and metolachlor [2-chloro-6′-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acet-otoluidide] respectively. Linear regression analyses were performed to...
 7. Importance of selected soil properties on the bioactivity of acetochlor and metazachlor

  Importance of selected soil properties on the bioactivity of acetochlor and metazachlor

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  The bioactivity of acetochlor (2-chloro-N-(ethoxymethyl)-6′-ethyl-o-acetotoluidide) and metazachlor (2- chloro-N-(1-pyrazolylmethyl)-aceto-2′,6′-xylidide) was evaluated in thirty-two soils under controlled conditions. Grain sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) cultivar NK222 was used as the indicator plant in the bioassays. Bioactivity was correlated with organic matter...
 8. Persistence of atrazine as affected by selected soil properties

  Persistence of atrazine as affected by selected soil properties

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  The relationships between selected soil properties and the bioactivity of atrazine (2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine) were investigated in field trials. Bioactivity was determined periodically for up to twelve months on a variety of soil types using oats (Avena sativa L.) as the test...
 9. The influence of phosphorus on the tolerance of maize (<em>Zea mays</em> L.) to atrazine

  The influence of phosphorus on the tolerance of maize (<em>Zea mays</em> L.) to atrazine

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Glasshouse and field studies were conducted to examine the effect of high phosphorus (P) application on the tolerance of the maize cultivar SSM2041 to atrazine [2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-tria- zine]. Two glasshouse experiments were conducted. In one, seedlings were exposed to five P...
 10. Allelopathic effect of sweetpotato (<em>Ipomoea batatas</em>) cultivars on certain weed and vegetable species

  Allelopathic effect of sweetpotato (<em>Ipomoea batatas</em>) cultivars on certain weed and vegetable species

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  A glasshouse study was conducted to determine the allelopathic potential of sweetpotato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) cultivars Bosbok, Brandal and Koedoe. Nine indicator plants, three weeds: yellow nutsedge (Cyperus esculentus L.), purple nutsedge (Cyperus rotundus L.) and common pigweed (Amaranthus...