Articles by Author: Barbara Sturm

Search results for Barbara Sturm

We found 41 results for you
 1. Pre-harvest Curing: Effects on Skin Adhesion, Chemical Composition and Shelf-life of Sweetpotato Roots under Tropical Conditions

  Pre-harvest Curing: Effects on Skin Adhesion, Chemical Composition and Shelf-life of Sweetpotato Roots under Tropical Conditions

  Item type: Journal Article • Journal: East African Agricultural and Forestry Journal
  Excoriation (skinning injury) is a serious post-harvest problem for sweetpotato roots. In industrialized countries, sweetpotatoes are exposed to post-harvest curing to facilitate skin toughening and wound healing. However, in developing regions, such a practice is barely undertaken. Pre-harvest curing (PHC),...
 2. Strategies and Technologies for Camel Milk Preservation and Utilization of Non-Marketed Milk in Arid and Semi-Arid Areas

  Strategies and Technologies for Camel Milk Preservation and Utilization of Non-Marketed Milk in Arid and Semi-Arid Areas

  Item type: Journal Article • Journal: East African Agricultural and Forestry Journal
  This study determined the seasonal fluctuations in camel milk yield, consumption, spoilage and spillages, and explored its forms of consumption and the acceptability of camel milk powder in Isiolo County, Kenya. In addition, the utilization of non-marketed milk, preservation technologies,...
 3. SINSTIPOLOGIE: 'N ALTERNATIEWE PERSPEKTIEF

  SINSTIPOLOGIE: 'N ALTERNATIEWE PERSPEKTIEF

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Indien die interne sintaktiese funksies van tradisionele Afrikaanse stelsinne as uitgangspunt geneem word, kan drie primêre sinstruktuur-tipes onderskei word.
 4. Nicknaming among Xhosa-speaking children and adolescents

  Nicknaming among Xhosa-speaking children and adolescents

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of African Languages
  This study reports on the nicknames of two separate sets of urban Xhosa-speaking informants; the first set belong to children of 5 to 6 years of age and the second set are the nicknames of adolescents of about 18 years...
 5. Feministiese taalgebruikspatrone in <em>Ons is nie almal so nie</em>

  Feministiese taalgebruikspatrone in <em>Ons is nie almal so nie</em>

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Uit 'n studie van die taalgebruikspatrone van die onderskeie figure in Ons is nie almal so nie is dit duidelik dat taalgebruikspatrone 'n belangrike funksie in die teks vervul. Indien die taalgebruiksverskille van die onderskeie geslagte in hul sosiale milieu...
 6. Language attitudes in the Eastern Cape: a tri–lingual survey

  Language attitudes in the Eastern Cape: a tri–lingual survey

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In hierdie navorsingsprojek word gepoog om vas te stel wat die houdings van Oos-Kapenaars is teenoor die drie hooftale van die streek, Engels, Afrikaans en Xhosa. Die vermommingstegniek (‘matched-guise technique’) is gebruik ten einde te probeer vasstel watter onbewuste affektiewe...
 7. 'N SINTAKTIES-SEMANTIESE ONDERSOEK NA DIE GEBRUIK VAN <em>EN</em>

  'N SINTAKTIES-SEMANTIESE ONDERSOEK NA DIE GEBRUIK VAN <em>EN</em>

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Hierdie ondersoek gaan die gebruik van die neweskikkende voegwoord en in Afrikaans na om die patroonmatigheid wat onderliggend is aan die gebruik van hierdie neweskikkende voegwoord bloot te lê. Die gebruik van en om woordskakels binne die naamwoordstuk, werkwoordstuk en...
 8. Die Afrikaans van dagbladadvertensies: 'n komplekse linguistiese manipuleerder

  Die Afrikaans van dagbladadvertensies: 'n komplekse linguistiese manipuleerder

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Omdat die taal wat in advertensies gebruik word die wil, opinie of houding van die teikengehoor wil probeer verander om sodoende die verlangde optrede te probeer bewerkstellig, verbreek die kopieskrywer dikwels die tradisionele grense van die taal om die verbruiker...