Articles by Author: Andre A Van Den Berg

Search results for Andre A Van Den Berg

We found 121 results for you
 1. Agronomic performance of new cream to yellow-orange sweetpotato cultivars in diverse environments across South Africa

  Agronomic performance of new cream to yellow-orange sweetpotato cultivars in diverse environments across South Africa

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Sweetpotato is grown in diverse environments of South Africa by both commercial and subsistence farmers. The aim of the present study was to assess the stability, agronomic performance and palatability of new ARC cultivars bred for the informal market, and...
 2. Response of <em>Eucalyptus</em> to Aldicarb in Coastal Sandy Soils in Natal, South Africa

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  The planting of Eucalyptus on aeolian; recent sands of the Natal coast has raised the question of whether nematicides are as necessary to counter patchy, unthrifty growth, as they are for sugarcane. The heights of eucalypts were mea sured at...
 3. Plant Nematodes in the Bergplaas Plantation, Western Cape Province with a Description of a New <em>Criconema</em> Species and Notes on Two Known Species of Criconematidae

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  During a survey of plant-parasitic nematodes in the Bergplaas Plantation, Western Cape Province, one Acacia melanoxylon compartment, seven Pinus compartments and twenty-two pockets of indigenous forest and virgin veld were sampled. Criconema, Rotylenchus and Scutellonema species were found at most...
 4. Die uitwerking van seisoenbeweiding op die bedekking en samestelling van <em>cymbopogon‐themeda</em> veld<sup>1</sup>

  Die uitwerking van seisoenbeweiding op die bedekking en samestelling van <em>cymbopogon‐themeda</em> veld<sup>1</sup>

  Die langtermyn uitwerking van beweiding gedurende vaste seisoene en kombinasies daarvan op sekere plantegroei‐eienskappe van Cymbopogon‐Themedaveld van die Sentrale O.V.S. is ondersoek. Twee veldproewe is uilgevoer wat onderskeidelik deur Merinoskape en Afrikanerbeeste bewei is. Elk van die proewe was ‘n...
 5. Die uitwerking van seisoensbeweiding op die infiltrasievermoë van gronde in ‘n <em>cymbopogon‐themedaweld</em>
        <sup>1</sup>

  Die uitwerking van seisoensbeweiding op die infiltrasievermoë van gronde in ‘n <em>cymbopogon‐themedaweld</em> <sup>1</sup>

  Die langtermyn uitwerking van beweiding gedurende vaste seisoene en kombinasies van seisoene, op die infiltrasievermoë van gronde in ‘n Cymhopogon‐Themedaveld in die Sentrale O.V.S., is ondersoek. Twee veldproewe wat onderskeidelik deur Merinoskape en Afrikanerbeeste bewei is, is uitgevoer. Elk van...
 6. Hidrologiese siklus en waterverbruiksdoeltreffendheid van veld in verskillende suksessiestadia

  Hidrologiese siklus en waterverbruiksdoeltreffendheid van veld in verskillende suksessiestadia

  Nie‐drywende hidroliese lisimeters is gebruik om die evapotranspirasie (Et) verlies en waterverbruiksdoeltreffend‐heid (W.V.D.) van veld in verskillende suksessiestadia te bepaal vir die periode September 1978 tot Junie 1979. Die afloopverliese vanaf afloopbane waarin die verskillende suksessiestadia nageboots is, is ook...
 7. Die benutting van grasveld indie sentrale oranje‐vrystaat met skape

  Die benutting van grasveld indie sentrale oranje‐vrystaat met skape

  ‘n Studie van die benutting van suiwer klimaks grasveld in die Sentrale Oranje‐Vrystaat deur skape het getoon dat skape wel voorkeur aan sekere plantspesies bo ander gee. Hierdie seleksiepatroon verander nie baie van die somer na die winter nie, tensy...
 8. Die verwantskap tussen die langtermyn gemiddelde reënval en die weidingskapasiteit van natuurlike veld in droë dele van Suid‐Afrika

  Die verwantskap tussen die langtermyn gemiddelde reënval en die weidingskapasiteit van natuurlike veld in droë dele van Suid‐Afrika

  Die verwantskappe tussen die langtermyn gemiddelde reënval en die langtermyn weidingskapasiteit van die droë dele (reënval 100 tot 560 mm per jaar) van Suid‐Afrika word ondersoek. Die weidingskapasiteitsones soos deur die Departement Landbou aanbeveel word, is as produksiemaatstaf gebruik. Met...
 9. Die invloed van stikstoftoediening, saaidigtheid en metode van vermenging van komponente op mengsels van <em>Trifolium vesiculosum</em> en <em>Lolium multiflorum</em> <sup>1</sup>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The influence of nitrogen application, seeding rate and methods of mixing of components on mixtures of Trifolium vesiculosum and Lolium multiflorum. The interaction between Trifolium vesiculosum cv. Amclo and Lolium multiflorum cv. Midmar in mixtures was measured in an irrigated...