Articles by Author: A J Kruger

Search results for A J Kruger

We found 131 results for you
 1. Benutting en relatiewe smaaklikheid van verskillende grasspesies

  Benutting en relatiewe smaaklikheid van verskillende grasspesies

  ‘n Eenvoudige tegniek word beskryf waarvolgens die benutting van individuele grasspesies deur beweiers vasgestel kan word, deur middel van puntopnames in die veld, Hierdie metode is veral geskik om die relatiewe smaaklikheid (benutting) van verskillende spesies op verskillende veldtipes, ekologiese...
 2. Kwantitatiewe kaartinterpretasie by streeksbeplanningsopnames

  Kwantitatiewe kaartinterpretasie by streeksbeplanningsopnames

  Gedurende opnames in the Bo‐Oranjerivier‐opvanggebied is talle streeks beplanningskaarte saamgestel. ‘n Prosedme om kwantitatiewe inligting uit sulke kaarte te ontgin word aangebied. Met behulp van rekenaarontledings is nuttige syfers oor die oppervlakteverspreiding van dominante plantegroei‐eenhede en hulle assosiasie met ooreenstemmende...
 3. The effect of spring mowing and burning on seed and dry matter production of <em>Anthephora pubescens</em> nees

  The effect of spring mowing and burning on seed and dry matter production of <em>Anthephora pubescens</em> nees

  The inability of farmers of the Northern Cape to obtain adequate seed supplies of Anthephora pubescens is hampering their attempts to use this grass for veld reclamation. At the Vaalharts Agricultural Research Station it was found that, by intensive defoliation...
 4. Die invloed van winterbrand en sny op die seisoenshooiproduksie van <em>eragrostis curvula</em> (schrad) nees

  Die invloed van winterbrand en sny op die seisoenshooiproduksie van <em>eragrostis curvula</em> (schrad) nees

  Deur middel van ‘n 33 faktoriale proef is die invloed van drie metodes van ontblaring (jaarliks sny, jaarliks brand, en sny en brand jaarliks afgewissel), gedurende drie verskillende tye (Julie, Augustus en September) op bemeste (O N + P; 53...
 5. Milk production from radically improved old fallows in the eastern Free State <sup>1</sup>

  Milk production from radically improved old fallows in the eastern Free State <sup>1</sup>

  Four levels of intensification on old fallows were investigated and evaluated for milk production under dryland conditions. The treatments comprised a control, a low, a moderate and a high level of fertilization (viz. 0 kg N/ha & 0 kg P/ha;...
 6. Effect of nitrogenous fertiliser on the yield of various annual fodder legumes nodulated by effective rhizobia

  Effect of nitrogenous fertiliser on the yield of various annual fodder legumes nodulated by effective rhizobia

  The practice of applying N fertiliser to legumes at seeding was critically studied in Lupinus angustifolius, L. albus, Ornithopus sativus, Pisum sativum arvense, Vicia dasycarpa and Vigna unguiculata in a series of field and pot trials. In addition, the theory...
 7. INTERAKSIONELE KOMMUNIKASIE IN DIE METROPOLITAANSE GEBIED VAN PORT ELIZABETH EN OMGEWING

  INTERAKSIONELE KOMMUNIKASIE IN DIE METROPOLITAANSE GEBIED VAN PORT ELIZABETH EN OMGEWING

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of African Languages
  The variety of language and culture affects inter alia, the nature of communication in the labour world of Port Elizabeth and surroundings. Preliminary investigation indicates that the communication problems are connected with the finding that the White and Black employees...
 8. Effect of nitrogen application, seeding rate and defoliation height on mixtures of <em>Trifolium vesiculosum</em> cv Amclo and <em>Lolium multiflorum</em> cv Midmar: I. dry matter production, crude protein content and crude protein production*

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The interaction between Trifolium vesiculosum cv Amclo and Lolium multiflorum cv Midmar was measured in a field trial, in terms of dry matter production, crude protein content and crude protein production. The treatments included in the field trials were five...
 9. Effect of nitrogen application, seeding rate and defoliation height on mixtures of <em>Trifolium vesiculosum</em> cv Amclo and <em>Lolium Multiflorum</em> cv midmar: II. Yield advantage as reflected in the land equivalent ratio*

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Pure stands of Trifolium vesiculosum cv Amclo and Lolium multiflorum cv Midmar were compared with a range of mixtures of these two species in terms of dry matter production, crude protein content and crude protein production. Land equivalent ratios (LER)...