Articles by Author: A J Aucamp

Search results for A J Aucamp

We found 30 results for you
 1. ‘N Belowende tegniek vir die bepaling van struikbenutting

  ‘N Belowende tegniek vir die bepaling van struikbenutting

  ‘n Moontlike tegniek om die mate van struikbeijutting te bepaal, sonder enige vooraf metings, word uiteengesit. ‘n Hoë korrelasie (r = 0,8563) bestaan tussen lootdeursnit en totale lootmassa (massa van die loot plus blare) van Portulacaria afra. ’n Weidingsproef is...
 2. Slukdermfistellering van boerbokke en angorabokke

  Slukdermfistellering van boerbokke en angorabokke

  Hoewel die fistellering van skape en beeste reeds ‘n baie algemene praktyk is, is min inligting egter beskikbaar oor die fistelieriitg van Boerbokke en Angorabokke. Die invloed van fistellering op hul gedrag is onbekend. Verder is min inligting beskikbaar oor...
 3. 3. The role of the browser in the bushveld of the Eastern Cape

  3. The role of the browser in the bushveld of the Eastern Cape

  The role of the goat in the development and utilization of the optimum production potential of the bushveld regions of the Eastern Cape is discussed. It is important to distinguish between two types of bushveld: (1) Valley Bushveld and (2)...
 4. Die ontplooiing van die veekundepotensiaal van die droe gras‐ bosgemeenskappe in die oos‐kaap

  Die ontplooiing van die veekundepotensiaal van die droe gras‐ bosgemeenskappe in die oos‐kaap

  Die droë gras‐ bosgemeenskappe van die Oos‐Kaap is omvangryke voerbronne en die ontpiooiing van die veekunde potensiaal word bespreek. Twee duidelik onderskeidende voerbronne is aanwesig wat die inskakeling van struik‐ sowel as grasbenutters in ‘n veeproduksiestelsel vereis. Riglyne vir die...
 5. Die struikweidingswaarde van die oos‐kaap‐valleibosveld

  Die struikweidingswaarde van die oos‐kaap‐valleibosveld

  Die voedingswaarde van die Oos‐Kaap‐Valleibosveld, in terme van ruproteien, verteerbare droëmateriaal, verteerbare energie en metaboliseerbare energie, soos geselekteer deur Boer‐ en Angorabokke wat van slukdermfistels voorsien is, is bepaal. Die resultate toon dat die Valleibosveld ‘n konstante voedingswaarde van ‘n...
 6. Die produksiepotensiaal van die oos‐kaap‐valleibosveld

  Die produksiepotensiaal van die oos‐kaap‐valleibosveld

  Die Valleibosveld besit ‘n opgehoopte voerreserwe waarvan slegs ‘n klein persentasie werklik beskikbaar is vir die weidende dier vir produksiedoeleindes. Resultate dui daarop dat ten einde die produksiepotensiaal te verhoog, enige veldbenuttingsprogram rondom lang rusperiodes gebou moet word. Grasse lewer...
 7. Die invloed van ontblaring op <em>portulacaria afra</em>

  Die invloed van ontblaring op <em>portulacaria afra</em>

  Ontblaring is noodsaaklik indien die produksievermoë van Portulacaria afra verhoog wil word. Resultate toon dat ontblaringintensiteite waarskynlik nie laer as 25% en nie hoër as 50% moet wees nie. Seisoen van ontblaring is uiters belangrik by die handhawing van ‘n...
 8. Veld management in the semi‐arid bush‐grass communities of the eastern cape

  Veld management in the semi‐arid bush‐grass communities of the eastern cape

  Ecologically and economically the most acceptable way of using the vegetation in these ecosystems is to stock with grazers and browsers to utilize both the herbaceous and the woody plants. The major factor limiting primary production is a low and...