Articles by Author: A Dannhauser An0007

Search results for A Dannhauser An0007

We found 23 results for you
 1. Invloed van saaidiepte en grondtoestande op die ontkieming van <em>digitaria eriantha</em> subsp. <em>eriantha (= d. smutsii)</em>

  Invloed van saaidiepte en grondtoestande op die ontkieming van <em>digitaria eriantha</em> subsp. <em>eriantha (= d. smutsii)</em>

  In die praktyk word baie probleme met die ontkieming en vestiging van Digitaria eriantha subsp. eriantha (= D. smutsii) ondervind. Die invloed van verskeie eksterne faktore, op die ontkieming van genoemde spesie is ondersoek. Resultate dui daarop dat saaidiepte geen...
 2. Die geskiedenis van smutsvingergras met spesiale verwysing na die hoëveldstreek <em>the history of smuts finger grass with special reference to the highveld region</em>

  Die geskiedenis van smutsvingergras met spesiale verwysing na die hoëveldstreek <em>the history of smuts finger grass with special reference to the highveld region</em>

  Die vroeë geskiedenis van Smutsvingergras en die navorsing wat op hierdie gras in die Hoeveldstreek gedoen is, word beskryf. Die gebruikswaarde van Smutsvingergras as weigewas is reeds in die twintigerjare besef. Gedurende die dertiger jare is navorsing meestal op ‘n...
 3. Evaluasie van verskillende grasspesies vir moontlike gebruik in die stabilisering van kunsmatige waterbane

  Evaluasie van verskillende grasspesies vir moontlike gebruik in die stabilisering van kunsmatige waterbane

  Digitaria eriantha subsp. pentzii (= D. decumbens), Cynodon nlemfuensis en “Coastcross II” (Cynodon‐Hibried) was met behulp van steggies gevestig is, en Chlorisgayana. Pennisetum clandestinum en Cynodon dactyton (Pasto Rico), wat met behulp van saad gevestig is, het die beste bedekkings‐waarde...
 4. ‘N vergelyking tussen <em>digitaria eriantha</em> steud. subsp. <em>eriantha</em> (smutsvingergras) en <em>eragrostis curvula</em> (schrad.) nees (oulandsgras) as hooigewasse vir skape<sup>1</sup>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Smutsvingergras‐ en oulandsgrashooi is by drie bemestingspeile, naamlik 30 kg N + 2,8 kg P ha‐1; 90 kg N + 8,3 kg P ha‐1 en 150 kg N + 13,8 kg P ha‐1 geproduseer. Die hooi is in alle voorgenoemde...
 5. Die produksie van smutsvingergras in die wes‐transvaal<sup>1</sup>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Die produksie van Smutsvingergras (Digitaria eriantha) is in yerskeie proewe in die Hoëveldstreek, op Potchefstroom, in die verlede bepaal. Hierdie proewe is oor ‘n lang periode op verskillende grondsoorte en met verskillende bemestingspeile uitge‐voer. Alle resultate is saamgevoeg en met...
 6. ‘n oorsig oor staande hooi in die sentrale grasveld met spesiale verwysing na <em>digit aria eriantha</em>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  ‘n Literatuuroorsig oor die gebruikswaarde van tropiese grassse as staande hooi, in die winter, word voorsien. Die invloed van klimaat op die keuse van spesies en bestuur van die grasse, gedurende die voorafgaande groeiseisoen, word bespreek. Meer onlangse gegewens oor...
 7. Die beheer van <em>Amaranthus</em> spp. en die invloed daarvan op <em>Digitaria eriantha</em> gedurende die vestigingsjaar

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The control of Amaranthus spp. and the influence thereof on Digitaria eriantha during the season of establishment. Chemical control of Amaranthus spp. in newly established Smuts finger grass (D. eriantha) was investigated. A mixture of 800 ml 2,4‐D Amine+1200 ml...
 8. Die produksie en kwaliteit van verskillende voersorghum‐ en Babala kultivars in die wes‐Transvaal

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The production and quality of different fodder sorghum and Babala cultivars in the western Transvaal. A number of sorghum cultivars are available commercially, and periodically some cultivars are added while others are withdrawn from the market. The potential yield figures...
 9. The herbage yield and quality of three grass species on two marginal maize soils at Potchefstroom

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  A small plot experiment with Digitaria eriantha, Panicum maximum and Anthephora pubescens, established on Valsrivier and Westleigh soil forms, was conducted at Potchefstroom during the 1986/87 and 1987/88 seasons. The yield of P. maximum was the highest of the three...