Articles by Author: A Burger

Search results for A Burger

We found 45 results for you
 1. Die reaksie van <em>anthephora pubescens</em> nees op verskillende intensiteite en frekwensies van ontblaring<sup>(1)</sup>

  Die reaksie van <em>anthephora pubescens</em> nees op verskillende intensiteite en frekwensies van ontblaring<sup>(1)</sup>

  ‘n Faktoriaal experiment met vier frekwensies (2, 4, 6 en 8 weekliks) en vyf intensiteite (2, 5, 8, 11 ot 14 cm hoogte) van sny is in potproewe op Anthephora pubescens uitgevoer. Die totale DM‐snyopbrengs, wortelproduksie en bogroei/wortelverhouding is bepaal.
 2. Vergelyking van ammoniumsulfaat, kalksteenammo- niumnitraat en ureum onder besproeiingstoestande op twee gronde van die Vaalhartsbesproeiingskema

  Vergelyking van ammoniumsulfaat, kalksteenammo- niumnitraat en ureum onder besproeiingstoestande op twee gronde van die Vaalhartsbesproeiingskema

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Op 'n sandgrond met 9% klei in die B21-horison het ammoniumsulfaat hoër koringopbrengste gelewer as kalksteenammoniumnitraat en ureum. 'n Sandleemgrond met 20% klei in die B21-horison, het geen verskille tussen stikstofbronne getoon nie. Logingstudies in grondkolomme het aangetoon dat feitlik...
 3. A proposed mechanism for the volatilization of ammonia from fertilized neutral to alkaline soils

  A proposed mechanism for the volatilization of ammonia from fertilized neutral to alkaline soils

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Ammonia volatilization from five soils, ranging in clay content from 7,6 to 49,9%, were determined after pH values of the soils were adjusted to 8,0. Ammonium sulphate, limestone ammonium nitrate, urea, monoammonium phosphate and diammonium phosphate were applied on the...
 4. Anorganiese stikstof in mieliegronde van die Oranje-Vrystaat en Transvaal met planttyd, 1984

  Anorganiese stikstof in mieliegronde van die Oranje-Vrystaat en Transvaal met planttyd, 1984

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Ondersoek is ingestel na die hoeveelheid anorganiese stikstof wat met planttyd gedurende die 1984/85-seisoen in mieliegronde van die Oranje-Vrystaat en Transvaal teenwoordig was. By 82 lokaliteite, wat verspreid oor hierdie gebied voorkom, is grondmonsters ingesamel. Grondmonsters is op 300 mm...
 5. Laboratory measurements of ammonia volatilization from five nitrogen-containing fertilizers after surface application at different rates on a neutral to alkaline soil

  Laboratory measurements of ammonia volatilization from five nitrogen-containing fertilizers after surface application at different rates on a neutral to alkaline soil

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Volatilization losses of NH3 from five fertilizers, namely (NH4)2SO4, LAN, urea, MAP and DAP were determined. The fertilizers were applied to a Bainsvlei soil of which the pH was adjusted to 6,5; 7,6; 8,3 and 9,1. The application levels were...
 6. Die swawelstatus van besproeiingsgronde onder veranderende bemestingspraktyke

  Die swawelstatus van besproeiingsgronde onder veranderende bemestingspraktyke

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die effek van die gebruik van swawelvrye teenoor swawelbevattende bemestingstowwe op die swawelstatus van 'n Mangano-grond van Vaalharts, is met behulp van 'n potproef ondersoek. Waar swawelvrye bemestingstowwe gebruik is was gebreksimptome na die derde snysel reeds duidelik sigbaar by...
 7. Effect of application methods on ammonia volatilization from soils in a controlled environment

  Effect of application methods on ammonia volatilization from soils in a controlled environment

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  The objective of this investigation was to compare different application methods whereby ammonia losses from nitrogen fertilizers can be limited when applied to alkaline soils. Three application methods were simulated, namely broadcasting, ploughing under and band placement. Five nitrogen fertilizers,...
 8. Penetration resistance of fine sandy apedal soils as affected by relative bulk density, water content and texture

  Penetration resistance of fine sandy apedal soils as affected by relative bulk density, water content and texture

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  The major physical properties that control the penetration resistance of soils are the degree of soil compaction, water content and particle size distribution. Sandy soils with well-sorted particle size distributions and low cohesivity compact and consolidate easily under pressure. Six...
 9. Movement of ammonia plus ammonium from nitrogen fertilizers band placed in alkaline soils

  Movement of ammonia plus ammonium from nitrogen fertilizers band placed in alkaline soils

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Movement of NH3 plus NH4 + from nitrogen fertilizers, band placed either as crystals or as granules in alkaline soils, was determined. The pH values of these soils, whereof the clay contents ranged from 7,6 to 49,9%, were adjusted to...
 10. Influence of harvest maturity on quality of cold stored <em>Vitis vinifera</em> L. cv. ‘Thompson Seedless’ and ‘Red Globe’ table grapes, with special reference to berry split

  Influence of harvest maturity on quality of cold stored <em>Vitis vinifera</em> L. cv. ‘Thompson Seedless’ and ‘Red Globe’ table grapes, with special reference to berry split

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Effect of harvest maturity on quality of Thompson Seedless' and ‘Red Globe’ table grapes after cold storage at −0.5°C and a subsequent shelf life was investigated. Berry split decreased significantly for grapes harvested at more advanced maturities. By harvesting ‘Thompson...