Original Articles

Afloopstudies vanaf natuurlike veld in verskillende suksessiestadia van die sentrale oranje‐vrystaat

DOI: 10.1080/02566702.1984.9647983
Author(s): H.A. SnymanDepartment Weidingsleer,, D.P.J. OppermanDepartment Weidingsleer,

Abstract

Afloopbane met ‘n helling van 4,13% is gebruik om die afloopverliese, fitomassaproduksie en waterverbruiksdoel‐treffendheid (WVD: Bogrondse fitomassa geproduseer in verhouding tot die evapotranspirasieverliese), van natuurlike veld in verskillende suksessiestadia vir die periode Julie 1977 tot Junie 1983 te monitor.

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa