Original Articles

‘n Studie van ruproteïeninhoud en verteerbaarheid van vyf eenjarige medicago‐genotipes in die sentrale oranje‐vrystaat

DOI: 10.1080/02566702.1984.9647974
Author(s): L. ViljoenDepartement van Landbou (Vrystaatstreek),, V.D. WassermannDepartement van Landbou (Vrystaatstreek),, H.J. FouchéDepartement van Landbou (Vrystaatstreek),, P.A. HumanDepartement van Landbou (Vrystaatstreek),

Abstract

Die bogrondse groei van Medicago truncatula, cvv. Cyprus en Jemalong, M. aculeata var. inermis, cv. SA 4438, M. orbicularis, pv. SA 2552 en M. rugosa, cv. Paragosa, afkomstig van ‘n besproeide veldproef, is vir ruproteïen en vir in vitro‐ verteerbaarheid ontleed. Die betrokke genotipes is op drie verskillende plantdatums, c. 30 dae gespasieer, van einde Februarie tot einde April, gevestig, en die gedroogde materiaal wat aan die begin van blomstadium en met die aanvang van peulverkleuring versamel is, is ontleed.

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa