Original Articles

Droë massaproduksie van vyf eenjarige Medicago‐genotipes in die sentrale oranje‐vrystaat, soos beinvloed deur planttyd

DOI: 10.1080/02566702.1984.9647969
Author(s): L. ViljoenDepartement van Landbou (Vrystaatstreek),, V.D. WassermannDepartement van Landbou (Vrystaatstreek),, H.J. FouchéDepartement van Landbou (Vrystaatstreek),, P.A. HumanDepartement van Landbou (Vrystaatstreek),

Abstract

Bogrondse droë massa‐opbrengste (DM) van Medicago truncatula, cvv. Cyprus en Jemalong, M. aculeata var. inermis, cv. SA 4438, M. orbicularis, cv. SA 2552 en M. rugosa, cv. Paragosa wat op ses verskillende datums gevestig is, is in ‘n veldproef onder besproeiing bepaal. Die plantdatums was c. 15 dae gespasieer, vanaf middel Februarie tot einde April, DM is op drie stadiums bepaal naamlik drie weke na opkoms, begin blomstadium en met die aanvang van peulverkleuring toe finale DM ongeveer bereik is. Uiteindelik is peul‐ en saadopbrengs ook bepaal.

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa