Original Articles

Herverspreiding van grondwater in drie subhabitatte van ‘n burkea ‐savanna redistribution of groundwater in three sub habitats of a burkea sa vanna

DOI: 10.1080/00725560.1982.9648967
Author(s): A. MooreDepartement Weidengsleer,, D.P.J. OppermanDepartement Weidengsleer,, D.J. van RooyenDepartement Weidengsleer,

Abstract

Grondwaterherverspreiding vind vinnig in die hele grondprofiel van drie subhabitatte nl. Eragrostis pallens, Ochna pulchra en Grewia flavescens van ‘n Burkea‐savanna plaas. Na ‘n reënbui van 50 mm herversprei water binne 12 uur tot op ‘n diepte van 90 cm in ‘n sandgrond wat as die Chesterserie van die Huttonvorm geklassifiseer is. In die E. pallens en O. pulchra subhabitatte vind wateropname hoofsaaklik in die boonste 60 cm van die grondprofiel plaas terwyl vog vrylik beskikbaar is in die ondergrond selfs in die droogste maande nl. Junie, Julie en selfs Augustus. In die G. flavescens subhabitat vind wateropname deur die hele grondprofiel plaas tot op ‘n diepte van 120 cm. Die G. flavescens subhabitat blyk meer onderhewig aan vogstremminge te wees.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa