Original Articles

Die geskiedenis van smutsvingergras met spesiale verwysing na die hoëveldstreek the history of smuts finger grass with special reference to the highveld region


Abstract

Die vroeë geskiedenis van Smutsvingergras en die navorsing wat op hierdie gras in die Hoeveldstreek gedoen is, word beskryf. Die gebruikswaarde van Smutsvingergras as weigewas is reeds in die twintigerjare besef. Gedurende die dertiger jare is navorsing meestal op ‘n kwekery basis gedoen. Tydens die Tweede Wereldoorlig is navorsing tydelik gestaak, maar het weer aktief vanaf 1950 op Rietondale, Rhoodeplaat, Natalstreek en Hoeveldstreek begin.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa