Original Articles

Hidrologiese siklus en waterverbruiksdoeltreffendheid van veld in verskillende suksessiestadia


Abstract

Nie‐drywende hidroliese lisimeters is gebruik om die evapotranspirasie (Et) verlies en waterverbruiksdoeltreffend‐heid (W.V.D.) van veld in verskillende suksessiestadia te bepaal vir die periode September 1978 tot Junie 1979. Die afloopverliese vanaf afloopbane waarin die verskillende suksessiestadia nageboots is, is ook gemonitor.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa