Original Articles

Die benutting van grasveld indie sentrale oranje‐vrystaat met skape


Abstract

‘n Studie van die benutting van suiwer klimaks grasveld in die Sentrale Oranje‐Vrystaat deur skape het getoon dat skape wel voorkeur aan sekere plantspesies bo ander gee. Hierdie seleksiepatroon verander nie baie van die somer na die winter nie, tensy die beskikbare materiaal van sommige smaaklike plantspesies beperkend word en die diere gevolglik genoodsaak word om die ander minder smaaklike spesies proporsioneel meer te benut. In die berekening van die gekorrigeerde spesie belangrikheid, is bo en behalwe die gebruiklike korreksie vir voorkoms (persentasie frekwensie), ook korreksies aangebring vir droëmateriaalproduksie per cm2 basale oppervlakte en kwaliteit (ru‐proteïen‐ en verteerbare organiese materiaal‐inhoud). Met behulp van hierdie korreksiefaktore is die spesie‐belangrikheidswaardes ge‐korrigeer om ‘n getrouer weergawe van die werklike relatiewe belangrikheid van verskillende plant‐spesies te gee.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa