Original Articles

Kwantitatiewe kaartinterpretasie by streeksbeplanningsopnames


Abstract

Gedurende opnames in the Bo‐Oranjerivier‐opvanggebied is talle streeks beplanningskaarte saamgestel. ‘n Prosedme om kwantitatiewe inligting uit sulke kaarte te ontgin word aangebied. Met behulp van rekenaarontledings is nuttige syfers oor die oppervlakteverspreiding van dominante plantegroei‐eenhede en hulle assosiasie met ooreenstemmende omgewingsparameters verkry.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa