Original Articles

Die uitwerking van seisoenbeweiding op die bedekking en samestelling van cymbopogon‐themeda veld1


Abstract

Die langtermyn uitwerking van beweiding gedurende vaste seisoene en kombinasies daarvan op sekere plantegroei‐eienskappe van Cymbopogon‐Themedaveld van die Sentrale O.V.S. is ondersoek. Twee veldproewe is uilgevoer wat onderskeidelik deur Merinoskape en Afrikanerbeeste bewei is. Elk van die proewe was ‘n 24 faktoriaal ontwerp en het lente‐, somer‐, herfs en winterbeweiding, asook alle kombinasies van die vier seisoene ontvang.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa