Original Articles

Die invloed van winterbrand en sny op die seisoenshooiproduksie van eragrostis curvula (schrad) nees


Abstract

Deur middel van ‘n 33 faktoriale proef is die invloed van drie metodes van ontblaring (jaarliks sny, jaarliks brand, en sny en brand jaarliks afgewissel), gedurende drie verskillende tye (Julie, Augustus en September) op bemeste (O N + P; 53 kg N/ha + 16 kg P/ha; en 106 kg N/ha + 32 kg P/ha) Eragrostis curvula cv. Ermelo vir ‘n tydperk van ses jaar bestudeer.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa