Original Articles

‘N Belowende tegniek vir die bepaling van struikbenutting


Abstract

‘n Moontlike tegniek om die mate van struikbeijutting te bepaal, sonder enige vooraf metings, word uiteengesit. ‘n Hoë korrelasie (r = 0,8563) bestaan tussen lootdeursnit en totale lootmassa (massa van die loot plus blare) van Portulacaria afra. ’n Weidingsproef is uitgevoer om vas te stel of hierdie lootdeursnit: totale lootmassa‐verwantskap aangewend kan word om benutting van Portulacaria afra te bereken deur lootdeursnit en totale lootmassa na beweiding te bepaal en dan totale lootmassa voor beweiding vanaf lootdeursnit met die regressievergelyking Y = ‐49,50134 + 62,30726 × te skat. Persentasie benutting is as volg bereken.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa